Spoléhej pouze na ty kolegy, kteří jsou svolní v případě ...

Spoléhej pouze na ty kolegy, kteří jsou svolní v případě nezdaru ztratit tolik, co ty.