Věda

Jedině ten, kdo má absolutní znalost o zkoumaném jevu, může jej vysvětlit tak, aby jej nikdo jiný nepochopil.
zobrazit detail
Získaná zkušenost je přímo úměrná zničenému zařízení.
zobrazit detail
Jestliže fakta neodpovídají teorii, je nutno je zavrhnout.
zobrazit detail
Pokrok ve vědě je nepřímo úměrný počtu vycházejících odborných časopisů.
zobrazit detail
Znalosti založené na vnějších důkazech jsou nespolehlivé.
zobrazit detail
Délka výzkumné zprávy je nepřímo úměrná dosaženému vědeckému pokroku.
zobrazit detail
Čím větší dotace, tím později badatelé k tomuto omylu dospějí.
zobrazit detail
Osoba s nejmenšími znalostmi má obvykle nejvíce co říci.
zobrazit detail
Když něco vytrvale rozebíráte a zase skládáte dohromady, a to dostatečně dlouho, obdržíte dva exempláre téhož.
zobrazit detail
Rozdělení věd:
Nedá-li se věc pochopit selským rozumem, jde o matematiku.
Když to nedává žádný smysl, pak se jedná buď o ekonomii, nebo o psychologii.
Jestliže to zapáchá, je to chemie.
Nefunguje-li to, je to fyzika.
zobrazit detail