Vždy počítejte s rezervou místa v textu pro případné vysvětlení, ...

Vždy počítejte s rezervou místa v textu pro případné vysvětlení, kdyby experiment dopadl jinak, než jak jste předpokládali.