Finský chladnokrevník

Finský chladnokrevník Název: Finský chladnokrevník

Původ: Finsko
Výška: 155 cm
Barva: ryzák

Historie
Původně byly dva typy finských koní: finský tažný a finský univerzální kůň. Tyto typy byly mezi sebou navzájem kříženy a těžší typ téměř vymizel. Finský chladnokrevník bylo čistě pracovní plemeno využívané především v zemědělství. Dnes je téměř zapomenuto.

Finský chladnokrevník

Povaha
Koně jsou hodní, ochotní a pracovití. Jsou schopni vykonávat i ty nejtěžší zemědělské práce, ve kterých jsou snadno ovladatelní a silní.

Tělo
Hlava je líbivá, krk je silný, svalnatý s nevýrazným hřebenem. Plece jsou silné, hřbet pevný, záď svalnatá. Končetiny jsou dobře osvalené, pevné bez rousů. Srst je většinou ryzá, výjimečně mohou být i bělouši, tmaví hnědáci nebo vraníci. V kohoutku měří průměrně 155 cm.

Využití
Finský chladnokrevník se využíval hlavně v zemědělství, kde ho můžeme najít dodnes. Žádné jiné využití nemá.

Finský chladnokrevník