19.09.2018
Je-li výrobek označen nálepkou Novinka nebo Luxusní výrobek, nejedná se nikdy o novinku, tím méně o luxusní výrobek.
19.09.2018
"Pane vrchní, ta kuřata tady děláte výborná. Jak je připravujete?"
"Prostě jim řekneme, že je zabijeme a upečeme."
19.09.2018
Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.


Autor: Einstein Albert
18.09.2018
Potká žába čápa a ptá se:
"Ááhhoojj čččáápéé, cóó tááády děěěláášššš?"
"Hledám žábu s velkou hubou..."
"Tady žadna není."
18.09.2018
18.09.2018
Přehnaná zdvořilost se stává urážkou.
18.09.2018
Lze nějak specifikovat jednotlivé roky pětiletého plánu?
Lze:
1. rok: úspěch
2. rok: spěch
3. rok: pech
4. rok: ech...
5. rok: ch!
18.09.2018
Murphyho zákon o nocování v přírodě

Zvířata jednají pudově, což znamená, že po vás pudou.