24.07.2018
24.07.2018
Přátelství a láska velkého počtu nemilují.
24.07.2018
Miláčku, nechceš řídit?
24.07.2018
Vždy počítejte s rezervou místa v textu pro případné vysvětlení, kdyby experiment dopadl jinak, než jak jste předpokládali.
24.07.2018
Major vede svou jednotku na cvičení. Najednou vyplivne vysílačka a jednotka je bez spojení. Major skočí do džípu a přikáže četaři, ať maximální rychlostí jede do štábu cvičení.
Bezpečně tam dojedou a všichni je radostně vítají. Velitel dokonce potřese majorovi rukou. Ten skromně odpoví: "Mně negratulujte, to je zásluha četaře."
Velitel přikývne a obrátí se k četaři: "Majorova žena právě porodila holčičku."
24.07.2018
Pokora je skromnost duše, lék proti pýše.

Autor: Voltaire
23.07.2018
"Jean, má televize dvířka?"
"Ne, pane."
"Tak to jsem se zase díval celý večer do kamen."
23.07.2018
23.07.2018
Šťastný člověk, najde-li ženšen i na svém dvorku.