22.07.2018
Kdo pěstuje myšlenky, mnohé sklidí, a bez srpu.
22.07.2018
Skotské dítě přiběhne vesele domů a chlubí se:
"Dneska jsem ušetřil dvě pence, neboť místo toho abych jel tramvají, celou cestu ze školy jsem běžel za ní."
Otec chlapce seřezal křičíc: "Kdybys běžel za taxíkem, ušetřil bys libru!"
22.07.2018
Zákon přírodního výběru

Setká-li se pes se svým zvěrolékařem kdekoli mimo jeho ordinaci, jednoho z nich bude nutno po souboji utratit.
22.07.2018
Jeden Holanďan přišel po dlouhé době ke zpovědi a říka knězi:
"Odpusťte mi, otče, zhřešil jsem. Za druhé světové války jsem ve svém podkroví schoval jednoho žida."
"Ale to přece není hřích, pomoci človeku, byť jiné víry."
"Ale já ho donutil zaplatit mi za každý týden dvacet guldenů."
"No, to už tak hezké není, ale hřích to není."
"Díky, otče. Moc se mi ulevilo. Ale mám ještě jeden dotaz."
"Ptej se, synu."
"Neměl bych mu říct, že válka už skončila?"
22.07.2018
Člověk je nešťastný proto, že nerozumí přírodě.

Autor: Holbach Paul Henry Dietrich
21.07.2018
"Ten plynový sporák je bezvadnej," povídá policista, "včera ho manželka zapálila a on pořád ještě hoří."
21.07.2018
21.07.2018
Kdo čeká na boty mrtvého, může nakonec chodit bosý.
21.07.2018
Policajt zastaví auto a pustí se do jeho technické kontroly.
Přikáže vodičovi otevřít kapotu a ukazuje na různé součástky:
"Co je toto?"
"Svíčka."
"A toto?"
"Svíčka."
"A toto?"
"Svíčka."
Policajt se naštve a vykřikne:
"Tak co? Je tohle auto nebo pojízdný betlém?"