13.08.2018
Křesťanství učí jen prostotě, lidskosti, lidumilnosti; kdo chce je převádět na metafyziku, chce z něho udělat pramen omylů.

Autor: Voltaire
12.08.2018
Uvědomělý otec dává synovi, který se má ženit, rady do života:
"Víš, synu, manželství, to je především kooperace. Základem úspěšného manželství je vzájemná pomoc a vstřícnost. Musíte dělat věci spolu. Třeba, když se tvoje žena bude chtít projít, tak se půjdeš projít s ní. Když bude chtít jít do kina, půjdeš s ní do kina. Když chce umýt nádobí, umyješ s ní nádobí."
Synkovi se to moc nelíbilo, ale poctivě poslouchal a pak se zeptal:
"A co když chce vytřít podlahu?"
"Tak s ní vytřeš podlahu!"
12.08.2018
12.08.2018
Cum spiro spero - Dokud dýchám doufám
12.08.2018
Viděl jsem tě s mojí starou.
12.08.2018
Chování psa na procházce po odepnutí vodítka

Bellův zákon o šíření zvuku
Pes, kterému odepnete vodítko, okamžitě ohluchne.

První dodatek k Bellovu zákonu
Tato hluchota se týká pouze vlnové frekvence vašeho hlasu.

Druhý dodatek k Bellovu zákonu
Jako protiváha se všechny ostatní zvuky slyšitelné psem zesílí. Zejména štěkot jiného psa, vzdáleného i kilometr a více, slyší pes zcela zřetelně.

Časové omezení Bellova zákona
Ztráta sluchu je dočasná - sluch se psovi vrátí, jakmile vyhládne nebo utrpí mnohočetná zranění v souboji s jiným psem.

Akční zákon
Pes utrpí zranění v souboji s jiným psem při nadpoloviční většině procházek.

Fressenův pohybový zákon
Pes vyhládne - dříve či později - na každé procházce.

Zákon povinného zabezpečení
Na procházku se psem je dobré odcházet s tlumokem naditým převážně masitou stravou.

Zákon zneužití cizí pomoci
Tato potrava je určena výhradně pro vašeho psa. Kdyby nebyl pohodlný, nesl by si ji raději sám.

Porterův dodatek
Každý pes je pohodlný a proto tlumok s masem musíte nosit vy.

Zákon spolehlivé pasti
Nemůžete-li se dovolat vašeho psa, otevřete tlumok, vyjměte z něj kus potravy a přivoňte k němu. Pes se objeví zhruba za 0,0001 vteřiny.

Zákon nutné obrany majetku
Pes se neobjeví ani tak proto, že by zmíral hlady, nýbrž proto, aby vám zabránil v další manipulaci s potravou.
12.08.2018
Děda oslavuje sté narozeniny. Sejde se hodně příbuzných a i zástupci místních novin přišli udělat s dědou rozhovor. Ptají se: "Dědo, jak to děláte, že prestože je vám už sto, stále na vás letí mladá děvčata?" Děda se potměšile usmál, a jen si oblízl obočí...
12.08.2018
O lásku nebudu prosit nikoho, ani své vlastní dítě ne.

Autor: Němcová Božena
11.08.2018
Ptá se blondýnka v obchoďáku:
"Jaktože tu nemáte žádné lyže?"
"Protože jste v oddělení elektroniky."