17.06.2019
17.06.2019
Člověka poznáš při hře a na cestách.
17.06.2019
Jede lord se sluhou na lov opic. Berou s sebou pytel, psa Kulekouše, palici a pušku.
Sluha se ptá: "Na co máme tu palici, Lorde?" "Ta je pro plán A. Já vylezu na strom, praštím opici, opice spadne do pytle, ty ho zavážeš a je to."
"A na co je nám pes Kulekouš?" "Toho máme pro plán B. Já vylezu na strom, praštím opici, opice spadne vedle pytle. V tu chvíli vyrazí Kulekouš, rafne ji za koule a přivleče do pytle."
"V tom případě nechápu, na co máme tu pušku." "Ta je pro plán C. Já vylezu na strom, praštím po opici, opice uhne, já spadnu na zem. V tom případě okamžitě zastřelíš Kulekouše!"
17.06.2019
17.06.2019
Mladá dívka se tulí ke svému milenci:
"Miluješ mě?" ptá se mazlivě.
"Ano."
"A vezmeš si mě?"
"Proč? Mě si taky nikdo nebere..."
17.06.2019
Až bude nejhůř, tak se na nikoho nespoléhej... Všichni Ti stejně jen řeknou, že to bude dobrý...

Autor: John Lennon
16.06.2019
Tam není víc jak 12 voltů.
16.06.2019
16.06.2019
Co je vrchol sadismu?
.
.
Vylekat pštrosa stojícího na betoně.
16.06.2019