16.06.2019
"Konečně byla moje žena potrestána za svou upovídanost!" sděluje Bedřich sousedovi po návratu z dovolené u moře.
"A jak?"
"Vrátila se spáleným jazykem."
16.06.2019
Skromným není ten, kdo se cítí povznesen vůči pochvalám, ale ten, kdo je vnímavý k pokáráním.

Autor: Paul Jean
15.06.2019
Přijde farář utěšovat Pepu, kterému umřela manželka a najde jej s flaškou rumu: "Toto je synu tvá jediná útěcha?"
"Kdepak, ve skladu mám ještě dvě bedny!"
15.06.2019
15.06.2019
Máš-li zdárného syna, k čemu je ti bohatství? Máš-li nezdárného syna, k čemu je ti pak bohatství?
15.06.2019
"Maminko, maminko, co je to orgasmus?"
"Nevím, miláčku. Zeptej se tatínka."
15.06.2019
15.06.2019
"Tatínku, proč všechny pohádky, které mi vyprávíš začínají různě: \'Žil, byl,\' nebo \'Za devatero horami\' a končí stejně \'Chrrrrr\'?"
15.06.2019
Někteří lidé vládnou státům a otročí ženám.

Autor: Démokritos z Abdér
14.06.2019
Pavel se na křižovatce srazil s dalším automobilem.
Jeho řidič vyběhne z auta a rozlobeně na něj křičí: "Copak jste slepý?"
"A proč? Přece jsem se trefil přesně."