28.05.2018
Mezi „říct” a „udělat” leží moře.
28.05.2018
Maminka volá z kuchyně:
"Pepíčku, nechtěl bys vylízat misku?"
Z dětského pokoje se ozve:
"A která to vlastně letos vyhrála?"
28.05.2018
Likvidační zákon

Chcete-li mít opravdu jistotu, že váš pes nebude opakovat stejný prohřešek vícekrát, musíte jej zabít.
28.05.2018
Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: "Jestli toho hned nenecháte, máte po ptákách". Pepíček se přihlásil a zeptal: "A co holky?"
28.05.2018
V kritických chvílích člověk nebojuje s vnějším nepřítelem, ale vždycky s vlastním tělem.

Autor: Orwell George
27.05.2018
"Obžalovaný, vysvětlete soudu, co vás vedlo k tomu, že jste zavraždil profesora matematiky?"
"On se mi přiznal, že vymyslel ty množiny."
27.05.2018
27.05.2018
Nezlob se, že růže má trnitý keř, ale raduj se, že trnitý keř má růže.
27.05.2018
Policajt sepsal protokol a předal ho náčelníkovi ke kontrole. Ten ho čte a vidí, že tam má napsáno "fčera". Jde za ním a říká mu:
"Podívej tady máš chybu."
"Aha, tam mělo být "fčela."