Svatá Helena

Svatá Helena Název: Svatá Helena

Oficiální název: Svatá Helena
Originální název: Saint Helena
Umístění: jihozápadně od afrického pobřeží
Sousedé: žádní
Časové pásmo: GMT 0

Hlavní město: Jamestown
Úřední jazyk: angličtina
Měna: svatohelenská libra (SHP)
Státní zařízení: zámořské území Velké Británie

Rozloha (km2): 122
Počet obyvatel: 7,5 tisíce
Národnostní složení: Afričané (50%), běloši (25%), Číňané (25%)
Náboženská příslušnost: Anglikánská církev, Baptisté, Adventisté sedmého dne, katolici

Největší hora: Queen Mary's Peak (2 060 m)
Moře: Atlantický oceán