Baví se takhle katolický kněz s židovským rabínem Najednou knězi ...

Baví se takhle katolický kněz s židovským rabínem.
Najednou knězi zazáří očka: "Hele, rabi, jedl jste někdy vepřové?"
Rabín se opatrně rozhlédne a tiše povídá: "Jedl, ale to mě bylo okolo sedmnácti."
Kněz se tak triumfálně zatvářil, až to rabín nevydržel: "A, otče, vy jste někdy pomiloval ženu."
Teď se kněz rozhlédne a zašeptá: "Ano, ale to mi bylo asi jedenadvacet."
Rabín se usměje: "A že je to o moc lepší, než vepřové?"