Přihlášení uživatele
Pondělí 24.06.2024 . Svátek má Jan, Jonatan, a Dejan.
Zábava Encyklopedie Hry
CyberServer » Zábava » Karaoke » Dymytry » 300 (feat. Joakim Lindbäck Eriksson)

Dymytry - 300 (feat. Joakim Lindbäck Eriksson) - text písně

Písnička 300 (feat. Joakim Lindbäck Eriksson) je od interpreta Dymytry. Text písně 300 (feat. Joakim Lindbäck Eriksson) obsahuje celkem 396 slov.

Text písně:
The heavens will see me through
Far from this battle stench
Beyond the blood and the mud
Even with the rattle of the swords around me

Bodies on the field
Bodies with no soul
Ready to meet my own death
And lose all control
Embrace my last morning sun

I fight till I can barely stand
I go through hell and back with blood on my hands
I know I never will return
My will to live forever burns

I hear them screaming in our land
Their screams are buried in the sand
The ways are many, where to turn
To find a light that will forever burn

Pain no more, blood and pain no more

I see their hearts turn cold
Their eyes into black holes
Swords and knives are drawn
Fight until the darkness forever frees us
Blood is turning cold, their eyes release their souls
This is Sparta, you should've never come
You won't see another day

I fight till I can barely stand
I go through hell and back with blood on my hands
I know I never will return
My will to live forever burns

I hear them screaming in our land
Their screams are buried in the sand
The ways are many, where to turn
To find a light that will forever burn

Pain no more, blood and pain no more

So why did you come here?
For you there'll be no rest
And in the end you'll fall
With no heart in your chest

I fight till I can barely stand
I go through hell and back with blood on my hands
I know I never will return
My will to live forever burns

I hear them screaming in our land
Their screams are buried in the sand
The ways are many, where to turn
To find a light that will forever burn

Pain no more, blood and pain no more
Pain no more, pain no more
Blood and pain no more, blood and pain no more

I fought till I can barely stand
I went to hell and back with blood on my hands
I knew I never will return
My will to live no longer burns

I fought till I could barely stand
I went to hell and back with blood on my hands
I knew I never would return
My will to live no longer burns

Překlad:
Nebesa mě uvidí skrz
Daleko od toho bojového smradu
Za krví a bahnem
I s řinčením mečů kolem mě

Těla na poli
Těla bez duše
Připravená čelit vlastní smrti
A ztratit veškerou kontrolu
Obejmi své poslední ranní slunce

Bojuji dokud sotva stojím
Jdu skrz peklo a zpět s krví na mých rukou
Vím, že se nikdy nevrátím
Moje vůle žít navždy hoří

Slyším je křičet v naší zemi
Jejich křik je pohřben v písku
Je mnoho směrů, kam zatočit
Najít světlo které bude navždy hořet

Bolest už žádná, krev a bolest už žádná

Vidím jejich srdce chladnout
Jejich oči do černých děr
Meče a nože jsou taseny
Bojuj dokud nás temnota navždy neosvobodí
Krev chladne, jejich oči propouštějí duši
Tohle je Sparta, nikdy jsi neměl přijít
Další den už neuvidíš

Bojuji dokud sotva stojím
Jdu skrz peklo a zpět s krví na mých rukou
Vím, že se nikdy nevrátím
Moje vůle žít navždy hoří

Slyším je křičet v naší zemi
Jejich křik je pohřben v písku
Je mnoho směrů, kam zatočit
Najít světlo které bude navždy hořet

Bolest už žádná, krev a bolest už žádná

Tak proč jsi sem přišel?
Pro tebe tady nebude odpočinek
A nakonec padneš
Bez srdce v tvé hrudi

Bojuji dokud sotva stojím
Jdu skrz peklo a zpět s krví na mých rukou
Vím, že se nikdy nevrátím
Moje vůle žít navždy hoří

Slyším je křičet v naší zemi
Jejich křik je pohřben v písku
Je mnoho směrů, kam zatočit
Najít světlo které bude navždy hořet

Bolest už žádná, krev a bolest už žádná
Bolest už žádná, bolest už žádná
Krev a bolest už žádná, krev a bolest už žádná

Bojuji dokud sotva stojím
Jdu skrz peklo a zpět s krví na mých rukou
Vím, že se nikdy nevrátím
Moje vůle žít navždy hoří

Bojoval jsem dokud jsem sotva stál
Šel jsem do pekla a zpět s krví na mých rukou
Věděl jsem, že se nikdy nevrátím
Moje vůle žít už nehoří