Celník se ptá řidiče:
"Cigarety, alkohol, drogy?"
Řidič:
"Ne, díky, mám svoje."
Citát pro dnešní den
Významným nepřítelem čistého jazyka je neupřímnost.
Autor: Orwell George
Přísloví pro dnešní den
Vlk ztrácí chlupy, nikoli špatné návyky.
Murphyho zákon
Pravděpodobnost, že chleba spadne na koberec namazanou stranou je přímo úměrná ceně koberce. Pravděpodobnost se dále zvyšuje, když je chleba namazán marmeládou z lesního ovoce.
Nejnovější videa