"Nedovedeš si představit, jak je ta moje zvědavá, kamaráde!"
"To ta moje taky. Já mám někdy pocit, že i na svět přišla jen ze zvědavosti."
Citát pro dnešní den
Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.
Přísloví pro dnešní den
I kdyby Tě chválilo tisíc úst najednou - nikdy mezi nimi nesmí být ta tvoje.
Murphyho zákon
Pravděpodobnost, že chodec vstoupí na přechod je přímo úměrná rychlosti kterou se k němu blížíte a nepřímo úměrná vzdálenosti, která vás od přechodu dělí.
Nejnovější videa