Přihlášení uživatele
Neděle 16.06.2024 . Svátek má Zbyněk, Zbyhněv, Zbyňka, Zbyhněva, Zbyslava, a Zbyška.
Zábava Encyklopedie Hry
CyberServer » Zábava » Karaoke » Dymytry » Awaking The Monster

Dymytry - Awaking The Monster - text písně

Písnička Awaking The Monster je od interpreta Dymytry. Text písně Awaking The Monster obsahuje celkem 249 slov.

Text písně:
You said you'd help me
When I feel weak
When life turns sour
And I can't sleep

You said you'd destroy
My enemies
Well now I need you
To wipe, to wipe, to wipe my bloody tears

All I do is to try and hide you
But there's is no way
First, I want you to disappear
Then I beg you to stay

I want you to stay

It's burning
I couldn't see what's rising up before me
When it's all over, the memory's still burning
Nothing left but darkness in my eyes
On my mind
Awaking the monster in me tonight

You want to help me
Well now I'm weak
You're an illusion
I'm just a freak.

You said you loved me
Like no one would
But I'm the one who's
Misunderstood.

I remember the first time I felt
You pulling the strings
You're up there like a puppet master
Who's maneuvering me

But I could not see

It's burning
I couldn't see what's rising up before me
When it's all over, the memory's still burning
Nothing left but darkness in my eyes
On my mind
Awaking the monster in me tonight

Nothing left but darkness in my eyes
Nothing left but darkness and the monster!
Awake the monster!

Monster

Awaking the monster inside!

It's burning
I couldn't see what's rising up before me
When it's all over, the memory's still burning
Nothing left but darkness in my eyes
On my mind
Awaking the monster in me tonight

Překlad:
Řekl jsi, že mi pomůžeš
Když se cítím slabě
Když je život kyselý
A já nemůžu spát

Říkal jsi, že jsi zničil
Mé nepřátele
Teď tě potřebuji
K setření, k setření, k setření mých krvavých slz

Vše co dělám je, že se tě snažím schovat,
Ale neexistuje žádný způsob
Nejprve chci, abys zmizel
Pak tě prosím abys zůstal

Chci abys zůstal

Hoří
Nemohl jsem vidět, co se přede mnou stoupá
I když je po všem, vzpomínka stále hoří
Nezůstalo nic než tma v mých očích
V mé mysli
Dnes večer se ve mně probouzí monstrum

Chceš mi pomoct
nyní jsem slabý
Jsi iluze
Já jsem jen blázen

Řekla jsi, že mě miluješ
Jako nikdo
Ale já jsem ten
Kdo to nepochopil

Vzpomínám jak jsem se poprvé cítil
Ty taháš za nitky
Jsi tam nahoře jako loutkař
Který mě řídí

Ale neviděl jsem

Hoří
Nemohl jsem vidět, co se přede mnou stoupá
I když je po všem, vzpomínka stále hoří
Nezůstalo nic než tma v mých očích
V mé mysli
Dnes večer se ve mně probouzí monstrum

Nezůstalo nic než tma v mých očích
Nezůstalo nic než tma a monstrum!
Probuď to monstrum!

Monstrum

Probuď to monstrum uvnitř!

Hoří
Nemohl jsem vidět, co se přede mnou stoupá
I když je po všem, vzpomínka stále hoří
Nezůstalo nic než tma v mých očích
V mé mysli
Dnes večer se ve mně probouzí monstrum