Přihlášení uživatele
Sobota 15.06.2024 . Svátek má Vít, Vítek, Senta, Víta, a Izolda.
Zábava Encyklopedie Hry
CyberServer » Zábava » Karaoke » Dymytry » Barricades

Dymytry - Barricades - text písně

Písnička Barricades je od interpreta Dymytry. Text písně Barricades obsahuje celkem 166 slov.

Text písně:
Crowds are chanting
For the crown of the king
These tyrants’ vices
Will rot in defeat

Scream it from all the rooftops
Paint it on the walls
A single voice will rise
That will define our very law
Echo’s of the onslaught
On lips of rulers gone
But none could stand to
The mighty hand of Genghis Khan

Children choir - Rise up in power
And never give it up
Children Choir - Fight for the fallen
This land is floating in their blood
Children Choir - We need you here now
This history will be made
Children Choir - By only those on
The right side of the barricades

Headsman holds
The crown of the king
Soon he will find
His own steady swing

Torn victims of this one law
Meager meet the need
As poor will fight and toil
In battles rich men never see
Dictators words make
The best of pawns
Again this poison seeps in
That all began with Genghis khan

Překlad:
Davy zpívají
pro korunu krále
hlouposti tyranů
porostou v porážku.

Křičte to ze všech střech,
pište to na zdi
Zvýší se jeden hlas,
to bude definovat náš vlastní zákon
ozvěna náporu
na rtech vládců zmizela,
ale nikdo nemohl obstát
Mocná ruka Čingischána

(dětský chór)- vzestup k moci
a nikdy se toho nevzdej
(dětský chór)- bojuj za padlé
Tato země se vznáší v jejich krvi
(dětský chór)- teď tě tady potřebujeme
tato historie bude vytvořena
(dětský chór)- Jen těmi
na správné straně barikád

Popravčí drží
korunu krále
brzdy najde
jeho vlastní
pevný švih

Roztrhané oběti tohoto jediného zákona
uspokojí svou potřebu
Jako chudí budou bojovat a dřít
v bitvách, které bohatí nikdy neviděli
Diktátorská slova dělají
z pěšáků to nejlepší
Tento jed proniká znovu
To vše začalo Čingischánem