Přihlášení uživatele
Neděle 16.06.2024 . Svátek má Zbyněk, Zbyhněv, Zbyňka, Zbyhněva, Zbyslava, a Zbyška.
Zábava Encyklopedie Hry
CyberServer » Zábava » Karaoke » Dymytry » Revolt

Dymytry - Revolt - text písně

Písnička Revolt je od interpreta Dymytry. Text písně Revolt obsahuje celkem 400 slov.

Text písně:
Uh Yeah
STAND UP! it’s time to
STAND UP! Remember to SPEAK UP
Tomorrow brings another blow but now it’s time to
STAND UP! Even when the sun turns dark
Look at me, they call me the Revolter

Same old story
That we keep forgetting
We might have lost the battle but the war is never ending
Deep inside our hearts, desire for rebellion
So rush, rush, rush, rush
Invoke the Hellion

REVOLT
Time to get together
And face our enemy
YOU NEED TO STAND UP, REVOLT!
Feels like swimming upstream
To find your destiny
No regrets, stand up and revolt
All you see is madness

Smash it, all away
You need to face it, REVOLT!
Set the world on fire
We are here and meant to stay
Time for action pull the trigger

DON’T STOP! I tell you
DON’T STOP! And I won’t say it again
‘cause when the time will come I want you to REMEMBER!
Their promises are empty shells
I don’t wanna see you going down to hell

Same old story
That we keep forgetting
We might have lost the battle but the war is never ending
Deep inside our hearts, desire for rebellion
So rush, rush, rush, rush
Invoke the Hellion

REVOLT
Time to get together
And face our enemy
YOU NEED TO STAND UP, REVOLT!
Feels like swimming upstream
To find your destiny
No regrets, stand up and revolt

All you see is madness
Smash it, all away
You need to face it, REVOLT!
Set the world on fire
We are here and meant to stay
Time for action pull the trigger

Time for action pull the trigger
Time for action pull the trigger

Worst come to worst, time to fight my dear
Standing up together we will have no fear
Dark as the night, ’til the sun comes up
And tomorrow we will fight again NEVER STOP!

Revolt – time to get together
And face our enemy
Revolt – feels like swimming upstream
To find your destiny

REVOLT
Time to get together
And face our enemy
YOU NEED TO STAND UP, REVOLT!
Feels like swimming upstream
To find your destiny
No regrets, stand up and revolt

All you see is madness
Smash it, all away
You need to face it, REVOLT!
Set the world on fire
We are here and meant to stay
Time for action pull the trigger

Překlad:
No jo
POVSTAŇTE! je čas na
POVSTAŇTE! Nezapomeňte MLUVIT NAHLAS
Zítřek přináší další ránu, ale teď je čas na
POVSTAŇTE! I když slunce ztmavne
Podívejte se na mě, říkají mi Revolter

Stále stejný příběh
Že pořád zapomínáme
Možná jsme bitvu prohráli, ale válka nikdy nekončí
Hluboko v našich srdcích touha po vzpouře
Takže útok, útok, útok, útok
Vyvolejme Helliona

VZPOURA
Čas se spojit
A čelit našemu nepříteli
JE POTŘEBA POVSTAT, VZPOURA!
Je to jako plavat proti proudu
Abych jsme našli váš osud
Bez výčitek, povstaňte a vzpoura
Vše, co vidíte, je šílenství

Rozbijte to, všechno pryč
Musíte tomu čelit, VZPOURA!
Zapálit svět
Jsme tady a zamýšlíme zůstat
Čas na akci stisknout spoušť

NEZASTAVUJTE! vám říkám
NEZASTAVUJTE! A nebudu to opakovat
protože až přijde čas, chci, abyste si PAMATOVALI!
Jejich sliby jsou prázdné skořápky
Nechci vás vidět jít do pekla

Stále stejný příběh
Že pořád zapomínáme
Možná jsme bitvu prohráli, ale válka nikdy nekončí
Hluboko v našich srdcích touha po vzpouře
Takže útok, útok, útok, útok
Vyvolejme Helliona

VZPOURA
Čas se spojit
A čelit našemu nepříteli
JE POTŘEBA POVSTAT, VZPOURA!
Je to jako plavat proti proudu
Abych jsme našli váš osud
Bez výčitek, povstaňte a vzpoura

Vše, co vidíte, je šílenství
Rozbijte to, všechno pryč
Musíte tomu čelit, VZPOURA!
Zapálit svět
Jsme tady a zamýšlíme zůstat
Čas na akci stisknout spoušť

Čas na akci stisknout spoušť
Čas na akci stisknout spoušť

K nejhoršímu dojde, čas bojovat, mý drazí
Povstaneme spolu, nebudeme mít strach
Temný jako noc, dokud nevyjde slunce
A zítra budeme bojovat znovu NIKDY NEPŘESTANEME!

Revolta – čas se spojit
A postavte se našemu nepříteli
Revolta – je to jako plavat proti proudu
Abych jsme našli váš osud

VZPOURA
Čas se spojit
A čelit našemu nepříteli
JE POTŘEBA POVSTAT, VZPOURA!
Je to jako plavat proti proudu
Abych jsme našli váš osud
Bez výčitek, povstaňte a vzpoura

Vše, co vidíte, je šílenství
Rozbijte to, všechno pryč
Musíte tomu čelit, VZPOURA!
Zapálit svět
Jsme tady a zamýšlíme zůstat
Čas na akci stisknout spoušť