Přihlášení uživatele
Neděle 16.06.2024 . Svátek má Zbyněk, Zbyhněv, Zbyňka, Zbyhněva, Zbyslava, a Zbyška.
Zábava Encyklopedie Hry
CyberServer » Zábava » Karaoke » Slza » Believer (Imagine Dragons Cover)

Slza - Believer (Imagine Dragons Cover) - text písně

Písnička Believer (Imagine Dragons Cover) je od interpreta Slza. Text písně Believer (Imagine Dragons Cover) obsahuje celkem 408 slov.

Text písně:
First things first
I'ma say all the words inside my head
I'm fired up and tired of the way that things have
been, oh-ooh
The way that things have been, oh-ooh

Second thing second
Don't you tell me what you think that I can be
I'm the one at the sail, I'm the master of my sea,
oh-ooh
The master of my sea, oh-ooh

I was broken from a young age
Taking my soul into the masses
Write down my poems for the few
That looked at me took to me, shook to me, feeling me
Singing from heart ache from the pain
Take up my message from the veins
Speaking my lesson from the brain
Seeing the beauty through the...

Pain!
You made me a, you made me a believer, believer
Pain!
You break me down, you build me up, believer, believer
Pain!
I let the bullets fly, oh let them rain
My life, my love, my drive, they came from...
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer

Third things third
Send a prayer to the ones up above
All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove, oh-ooh
Your spirit up above, oh-ooh

I was choking in the crowd
Living my brain up in the cloud
Falling like ashes to the ground
Hoping my feelings, they would drown
But they never did, ever lived, ebbing and flowing
Inhibited, limited
Till it broke up and it rained down
It rained down, like...

Pain!
You made me a, you made me a believer, believer
Pain!
You break me down, you built me up, believer, believer
Pain!
I let the bullets fly, oh let them rain
My luck, my love, my God, they came from...
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer

Last things last
By the grace of the fire and the flames
You're the face of the future, the blood in my veins, oh-ooh
The blood in my veins, oh-ooh
But they never did, ever lived, ebbing and flowing
Inhibited, limited
Till it broke up and it rained down
It rained down, like...

Pain!
You made me a, you made me a believer, believer
Pain!
You break me down, you built me up, believer, believer
Pain!
I let the bullets fly, oh let them rain
My luck, my love, my God, they came from...
Pain!
You made me a, you made me a believer, believer

Překlad:
Pěkně popořádku
Říkám všechna slova ve své hlavě
Jsem vypuštěn a unaven z toho, jak se to dělo, oh-ooh
Toho jak se to dělo, oh-ooh

Jedna věc za druhou
Neříkej mi, co si myslíš, že můžu být
Jsem jediný, kdo pluje, jsem pánem svého moře, oh-ooh
Pán svého moře, oh-ooh

V mládí jsem byl polámán
Dávám svou duši do mas
Sepisuji básně pro tu hrstku
Co se na mě dívala, přijala mě, šokovala mě, cítila mě
Vyzpívávám se ze žalu srdce, z bolesti
Zvedám ze žil svou zprávu
Povídám o lekcích ze své hlavy
Vidím krásu skrz...

Bolest!
Udělala jsi, udělala jsi ze mě věřícího, věřícího
Bolest!
Srazila jsi mě, postavila na nohy, věřící, věřící
Bolest!
Nechám kulky proletět, oh, nechám je padat
Můj život, má láska, má jízda, všechno vyšlo z...
Bolesti!
Udělala jsi, udělala jsi ze mě věřícího, věřícího

Za třetí
Pošli modlitbu těm nahoře
Všechna nenávist, kterou jsi slyšel změnila tvého ducha v holubici, oh-ooh
Tvůj duch je vysoko nahoře, oh-ooh

V davu jsem se dusil
Žil s hlavou v oblacích
Cítil jsem se jako popel na zemi
Doufám, že mě mé pocity neutopí
Ale nikdy to neudělaly, žily, neublížily a pluly
Zakázané, omezené
Než se zlomily a spadly dolů
Spadly dolů jako...

Bolest!
Udělala jsi, udělala jsi ze mě věřícího, věřícího
Bolest!
Srazila jsi mě, postavila na nohy, věřící, věřící
Bolest!
Nechám kulky proletět, oh, nechám je padat
Mé štěstí, má láska, můj Bůh, všechno vyšlo z...
Bolesti!
Udělala jsi, udělala jsi ze mě věřícího, věřícího

Věc poslední
Díky milosti ohně a plamenů
Jsi tvář budoucnosti, krev v mých žilách, oh-ooh
Krev v mých žilách, oh-ooh
Ale nikdy to neudělaly, žily, neublížily a pluly
Zakázané, omezené
Než se zlomily a spadly dolů
Spadly dolů jako...

Bolest!
Udělala jsi, udělala jsi ze mě věřícího, věřícího
Bolest!
Srazila jsi mě, postavila na nohy, věřící, věřící
Bolest!
Nechám kulky proletět, oh, nechám je padat
Mé štěstí, má láska, můj Bůh, všechno vyšlo z...
Bolesti!
Udělala jsi, udělala jsi ze mě věřícího, věřícího