Francouzský klusák

Francouzský klusák Název: Francouzský klusák

Původ: Francie
Výška: 165 cm
Barva: bělouš, hnědák, ryzák, vraník

Historie
Ve Francii začal selektivní chov klusáků v polovině 19. století. Tehdy křížili normandské koně s anglickým plnokrevníkem, huntery, norfolky a americkými jezdeckými koňmi. První koně byli spíš hrubší a mohutnější, křížením s anglickým plnokrevníkem však dostali jemnější rysy.

Francouzský klusák

Povaha
Francouzský klusák je vytrvalý kůň s živým temperamentem. Jsou ochotní, ale po anglických plnokrevnících zdědili složitou povahu.

Tělo
Toto plemeno není typově zcela jednotné. Většinou mají větší suchou hlavu, krk je dobře osvalený, lopatky šikmé. Hřbet je široký, záď svalnatá. Končetiny jsou pevné, svalnaté s dobrými klouby a tvrdými kopyty. Srst je obvykle hnědá nebo ryzá, mohou však být i bělouši a vraníci. V kohoutky měří průměrně 165 cm.

Využití
Jak napovídá název plemene, tito koně byli šlechtěni pro klusácké dostihy, kde figurují dodnes. Jsou však i oblíbení jezdečtí koně.

Francouzský klusák