Přihlášení uživatele
Sobota 18.05.2024 . Svátek má Nataša, a Timea.
Zábava Encyklopedie Hry
CyberServer » Encyklopedie » Kalendář

Svátek Jan

Kdy slaví svátek Jan

Jan slaví svátek v červnu , konkrétně pak dne 24.6.. V tomto roce tedy slaví dne 24.06.2024, což je Pondělí. Jan je mužské jméno.

O jménu Jan

Jméno Jan má původ v hebrejském jméně "Yochanan," což znamená "Bůh je milosrdný" nebo "Bůh je milostivý." Je to biblické jméno, které se objevuje v Novém zákoně, kde svatý Jan (John) byl jeden z nejvýznačnějších apoštolů a svatých postav. Jméno Jan je jedním z nejběžnějších mužských jmen v České republice a v mnoha dalších slovanských zemích.

Odvozeniny jména Jan

Mezi nejčastější odvozeniny jména Jan patří Honza, Janek, Jára, Jano, Janík, Janko, Járek, Janoušek

Významní nositelé

Mezi významné nositele jména Jan se řadí například:

  1. Jan Hus - Český reformátor a kazatel, který hrál klíčovou roli v husitském hnutí. Byl popraven za své názory na církevní reformy.

  2. Jan Amos Komenský - Také známý jako Comenius, byl významným českým pedagogem, teologem a filosofem. Je považován za zakladatele moderní pedagogiky a napsal mnoho význačných knih o vzdělávání.

  3. Jan Evangelista Purkyně - Významný český fyziolog, anatom a lékař, který měl vliv na rozvoj moderní vědecké medicíny. Je známý díky objevům v oblasti histologie a fyziologie.

  4. Jan Kubiš - Český voják, který byl členem výsadku Anthropoid během druhé světové války a byl jedním z účastníků atentátu na Reinharda Heydricha, zastupujícího říšského protektora v Protektorátu Čechy a Morava.

  5. Jan Palach - Mladý student, který spáchal sebeupálení v roce 1969 jako protest proti sovětské invazi do Československa. Jeho čin měl významný politický vliv a symbolický význam v době normalizace.

  6. Jan Patocka - Významný český filosof a intelektuál, který byl jedním z hlavních myslitelů českého husitského myšlení.

  7. Jan Svatopluk Presl - Český polyhistor, který se věnoval botanice, chemii, mineralogii a dalším přírodovědným oborům. Spolu s bratrem byl autorem důležitého botanického díla "Flora česká."

  8. Jan Neruda - Slavný český spisovatel, básník a novinář, který napsal mnoho významných literárních děl, včetně "Povídek malostranských."

Kdo slaví svátek 24.06.2024?

Dne 24.06.2024 slaví svátek Jan, Jonatan, a Dejan.