Citáty

Co je dobro? Znalost věci. Co je zlo? Neznalost věci.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
Hudba je jako moře. Stojíme na jednom břehu a vidíme daleko, ale druhý břeh spatřit nemůžeme.

Autor: Sienkiewicz Henryk
Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně.

Autor: Pitigrilli Dino Serge
Falešná tvář musí skrýt co falešné srdce v sobě skrývá.

Autor: Shakespeare William
Z toho, co člověk zná, nelze usuzovat, kolik nezná.

Autor: Paul Jean
Všichni vězíme v bahně, ale někteří z nás se dívají ke hvězdám.

Autor: Wilde Oscar
Vskutku dobří přátelé jsou lidé, kteří nás zevrubně znají, a přesto se k nám hlásí.

Autor: Ebner-Eschenbach Marie von
Moudří lidé mluví, protože mají co říci; hlupáci mluví, aby něco řekli.

Autor: Platón
Na světě je dost místa pro věci, jen pro lidi ne.

Autor: Remarque Erich Maria
Básník se nesmí opakovat.

Autor: Čapek Karel
1 / 149