Autoři

Citáty

Citáty jsou doslovné znění spisovatele a nebo doslovně zopakovaný výrok. Citáty vyjadřují vysvětlení nebo názor autora. U citátů se obvykle uvádí také autor daného citátu. Je vhodné je používat například pro obohacení projevu nebo pro objasnění významu.

Citáty jsou přehledně rozřazeny do tématických kategorií a také podle autorů.

  1 / 30 další »
Kdyby se ženy oblékaly pro jednoho muže, netrvalo by to tak dlouho.

Autor: Achard Marcel
zobrazit detail
Vybral jsem si; není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral.

Autor: Alain de Lille
zobrazit detail
Nemůžeme-li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí.

Autor: Andersen Hans Christian
zobrazit detail
Jedni šetří, jako by měli žít věčně, druzí utrácejí, jako by měli hned zemřít.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Pravá moudrost je ve štěstí okrasou, v neštěstí oporou.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Oženit se proto, že ji milujeme - to je omluva, nikoliv důvod.

Autor: Achard Marcel
zobrazit detail
Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!

Autor: Avicenna
zobrazit detail
Buď sám sebou! Stejně se to nedá dlouho zatajovat!

Autor: Brudzinski Wieslaw
zobrazit detail
Přítel je jedna duše ve dvou tělech.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Přítel je ten, kdo se spolu raduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, nýbrž pouze kvůli němu.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Láska, kterou cítíme každý k sobě, není výjimečný, ale od přírody pěstěný pocit. Vypjatý egoismus naproti tomu zasluhuje výtku spravedlivou, neboť je sebeláskou vystupňovanou přesmíru.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
U žen má poslední slovo ten, kdo vytrvá.

Autor: Aškenazy Ludvík
zobrazit detail
Je v povaze smrtelníků kopnout do člověka, když leží.

Autor: Aischylos
zobrazit detail
Žena - zázrak boží. Zejména, má-li v těle ďábla.

Autor: Allais Alphonse
zobrazit detail
Muži žárlí na své předchůdce, ženy žárlí na ty, co přijdou po nich.

Autor: Achard Marcel
zobrazit detail
Nic tak neničí lidské tělo jako trvalá nečinnost.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Počet souzených běd si člověk rozmnožil sám.

Autor: Propertius Sextus
zobrazit detail
Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Strast přijde - buď dnes nebo zítra.

Autor: Aischylos
zobrazit detail
Snaha po osobním štěstí je jen prodlužování zvířeckosti v nás. Lidskost začíná v člověku teprve, když se ho zřekne.

Autor: Amiel Henry Fréderic
zobrazit detail
Člověk je jenom potulný raubíř a uličník, když překročil třicátý rok a neoženil se.

Autor: Grillparzer Franz
zobrazit detail
Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.

Autor: Rousseau Jean Jacques
zobrazit detail
Člověk je tvor společenský.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Každý génius má v sobě trochu šílenství.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Jaro nepřináší podzimní ovoce a nehřeje jako srpnové slunce.

Autor: Aragon Louis
zobrazit detail
Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myslet.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Dělat snadno to, co je obtížné pro druhé, je talent. Dělat to, co je nemožné talentu, je dílo génia.

Autor: Amiel Henry Fréderic
zobrazit detail
Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv: není už posuzován svými, svou generací.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
zobrazit detail
Krása je lepším doporučením, než všechny listy.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, přesto však odpočinek není konečný cíl.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Civilizace dveřmi vyhnala bigamii, která se oknem vrátila jako prostituce.

Autor: Aragon Louis
zobrazit detail
Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Krásná žena nemá být příliš inteligentní. To rozptyluje pozornost.

Autor: Achard Marcel
zobrazit detail
I myšlení občas škodí zdraví.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Osud je zbabělý pes, lekne se, když na něj dupneš.

Autor: Petofi Sandor
zobrazit detail
Život je jako džezová trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde.

Autor: Armstrong Louis
zobrazit detail
Mám nejraději ženy, když líbají, protože tak musí dlouho mlčet.

Autor: Achard Marcel
zobrazit detail
Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.

Autor: Andersen Hans Christian
zobrazit detail
Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody.

Autor: Avicenna
zobrazit detail
Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům.

Autor: Aischylos
zobrazit detail
Nedokončené není nic.

Autor: Amiel Henry Fréderic
zobrazit detail
Naší povinností je být užitečný ne podle našich přání, ale podle našich schopností.

Autor: Amiel Henry Fréderic
zobrazit detail
Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život.

Autor: Andersen Hans Christian
zobrazit detail
Nezřízenost se rovná epileptickým záchvatům.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Zvyk nalézati ve všem všudy jen směšnou stránku je nejspolehlivějším příznakem duše mělké - neboť směšné leží vždy na povrchu.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Bez nehod, útrap a škod nikdo z nás neprojde životem.

Autor: Aischylos
zobrazit detail
Vskutku dobří přátelé jsou lidé, kteří nás zevrubně znají, a přesto se k nám hlásí.

Autor: Ebner-Eschenbach Marie von
zobrazit detail
Bez nehod, útrap a škod nikdo z nás neprojde životem.

Autor: Aischylos
zobrazit detail
  1 / 30 další »