Přihlášení uživatele
Úterý 16.07.2024. Svátek má Carmen , Cedrik a Luboš
Zábava Encyklopedie Hry
CyberServer » Zábava » Murphyho zákony » O psech » Postup při vpravování pilulky do psa Shootova třinácterka Postup při vpravování

Postup při vpravování pilulky do psa Shootova třinácterka Postup při vpravování ...

<strong>Postup při vpravování pilulky do psa </strong>

Shootova třinácterka
Postup při vpravování pilulky do psa je následující:
1. Nejprve je nutno psa chytit. Psa chytá deset osob, zbylé dvě vyčkávají.
2. Je-li pes chycen, rozdělte se do dvou skupin po pěti lidech.
3. Zatímco první skupina psa drží, druhá si v co nejkratším čase ošetří zranění.
4. Poté se obě skupiny vystřídají.
5. Maximální čas, po který si skupiny mohou ošetřovat zranění, je cca půl minuty - déle není možno psa udržet. Překročíte-li časový limit, musíte začít znovu od bodu 1.
6. Obě skupiny současně drží psa. Optimální rozložení sil je dvě osoby na levou zadní nohu, dvě osoby na pravou zadní nohu, dvě osoby na pravou přední nohu, dvě osoby na levou přední nohu a dvě osoby na trup.
7. Dvě zbývající osoby si natáhnou svářečské rukavice (nemáte-li je, mohou postačit rukavice brankářské) a opatrně se přiblíží k psí tlamě.
8. První osoba bleskurychle otevře psí tlamu.
9. Druhá osoba do ní bleskurychle zasune pilulku - čím hlouběji se podaří pilulku zasunout, tím pravděpodobnější je, že zůstane uvnitř psa.
10. Obě osoby poté drží psí tlamu tak dlouho, dokud pes aspoň třikrát nepolkne.
11. Poté, co pes třikráte polkl, je nutno stanovit evakuační signál - např. osoba držící levou zadní nohu řekne \"TEĎ!\"
12. Jakmile osoba držící levou zadní nohu řekne \"TEĎ!\", všech dvanáct osob opustí v co nejkratším čase místnost.
13. Místnost je třeba opouštět disciplinovaně, ale rychle.

Shootův dodatek
Účinnost výše popsaného postupu je asi padesátiprocentní.

Zákon neomezené invence
Pes dokáže vyplivnout pilulku i tehdy, když třikráte polkl.

Zákon o změně preferencí
Budete-li chtít do psa vpravit druhou pilulku, musíte požádat o pomoc jiné sousedy.

Pitfallovo pravidlo úspěšné léčby
Čím více nájemníků má váš dům, tím pravděpodobnější je, že pes léčbu pilulkami dokončí, ovšem pouze za předpokladu, že se sousedé navzájem nestýkají.