Věda

V každém geniálním díle nalezneme své vlastní zavržené nápady.
Odborná komise je jediná známá forma života s dvanácti žaludky a bez mozku.
Znalosti založené na vnějších důkazech jsou nespolehlivé.
Na objevné řešení přijdete jedině vzápětí po tom, co daný problém vyřešil někdo jiný.
Zlaté pravidlo věd a umění:
Kdo má zlato, určuje pravidla.
Jedině ten, kdo má absolutní znalost o zkoumaném jevu, může jej vysvětlit tak, aby jej nikdo jiný nepochopil.
Perpetuum mobile je stroj, kterému lze předat nekonečné množství energie a on stejně udělá houby.
Jednoduché vysvětlení vždy následuje až po složitém řešení.
Když něco vytrvale rozebíráte a zase skládáte dohromady, a to dostatečně dlouho, obdržíte dva exempláre téhož.
Získaná zkušenost je přímo úměrná zničenému zařízení.