Práce, zaměstnání

  1 / 7 další »
Třetí zákon Chisholmův:

Každý návrh chápou lidé jinak než ten, kdo ho předkládá.

Důsledky:
1. I když je tvé vysvětlení tak jasné, že vylučuje jakýkoliv nesprávný výklad, přesto se najde někdo, kdo to pochopí špatně.
2. Když máš jistotu, že se tvůj krok setká se všeobecným souhlasem, někomu se určitě líbit nebude.
zobrazit detail
Sparkovo desatero pro vedoucí pracovníky:

1. Dbej na to, abys vždy vypadal důležitě.

2. Snaž se co nejvíce ukazovat ve společnosti důležitých lidí.

3. Z tvé řeči nechť čiší autorita. Ale vyjadřuj se výlučně k evidentním a prokázaným faktům.

4. Nepouštěj se do diskusí! Není-li už zbytí, polož otázku, která nemá s tématem nic společného, a škodolibě přihlížej, jak tvůj společník nechápe, o co ti jde. A v ten okamžik změň téma.

5. Diskuse jiných sleduj s napjatou pozorností! Chyť se nějaké bezvýznamné maličkosti, a tím utni veškerou další debatu.

6. Jestliže se tě tvůj podřízený zeptá na něco důležitého, zatvař se jako bys ho považoval za pomatence. Až sklopí zrak, polož mu tutéž otázku jinými slovy.

7. Vybírej si snažší úkoly, ale vyhýbej se pozornosti lidí a světlům reflektorů.

8. Když opustíš svou kancelář, přidej do kroku, aby tě nemohli oslovit ani podřízení, ani nadřízení.

9. Ve své kanceláři se vždy zamykej. Tím zastrašíš návštěvníky a vyvoláš zdání, jako bys měl nepřetržitě důležitá jednání.

10. Pokyny uděluj toliko ústně. Nedávej písemně nic, co by mohlo být založeno do desek určených k tvému odrovnání.
zobrazit detail
Když všechno zklame, zkus to, co navrhnul šéf.
zobrazit detail
Podnikové zákony platící v době krize:
Obchodní oddělení je pro.
Finanční oddělení je proti.
Právní oddělení to musí přezkoumat.
Osobní oddělení je znepokojeno.
Plánovací oddělení je v šoku.
Technické oddělení si žádá více prostoru.
Tiskové oddělení neví.
zobrazit detail
Zvýšení platu je vždy právě takové, aby vám stouply daně, a právě tak malé, abyste je na čistém platu ani nepoznali.
zobrazit detail
Pokyny uděluj toliko ústně. Neděj písemně nic, co by mohlo být založeno do desek určených k tvému odrovnání.
zobrazit detail
Tajemství úspěchu je upřímnost. Až se i tu naučíš předstírat, máš kariéru zaručenou.
zobrazit detail
Stojí-li zdravotní sestra na chodbě nemocnice u okna a kouří - kouří.
Stojí-li zdravotní sestra na chodbě nemocnice u okna a dívá se ven - fláká se.
zobrazit detail
Když něco uděláš bez reptání a hned, určite tě někdo požádá, abys to udělal zase.
zobrazit detail
Pozdržení je nejzákeřnější forma zamítnutí.
zobrazit detail
  1 / 7 další »