18.09.2018
Potká žába čápa a ptá se:
"Ááhhoojj čččáápéé, cóó tááády děěěláášššš?"
"Hledám žábu s velkou hubou..."
"Tady žadna není."
18.09.2018
18.09.2018
Přehnaná zdvořilost se stává urážkou.
18.09.2018
Lze nějak specifikovat jednotlivé roky pětiletého plánu?
Lze:
1. rok: úspěch
2. rok: spěch
3. rok: pech
4. rok: ech...
5. rok: ch!
18.09.2018
Murphyho zákon o nocování v přírodě

Zvířata jednají pudově, což znamená, že po vás pudou.
18.09.2018
Co vzejde z toho, když se zkříží prase a včela?
.
.
Malý český člověk - pracovitý, ale svině.
18.09.2018
Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.

Autor: Orwell George
17.09.2018
Horský průvodce říká:
"...kdyby dámy na chvilku zmlkly, slyšeli bychom řev vodopádů..."
17.09.2018