Autoři

Orwell George

Orwell George

(25. června 1903 Motihari, Bengálsko – 21. ledna 1950 Londýn)

Životopis: Orwell George byl britský novinář, esejista a spisovatel demokratické levicové orientace. Světovou popularitu si získaly jeho alegorické antiutopické romány Farma zvířat a 1984 popisující nehumánnost totalitních ideologií.

George Orwell se narodil v Indii, jež byla tehdy součástí britského impéria a jeho otec Richard Walmesley Blair zde pracoval jako úředník. Když bylo Orwellovi kolem jednoho roku, odvezla ho jeho matka Ida Mabel Blairová do Anglie. Otce viděl až za několik let. Měl dvě sestry, starší Majorie a mladší Avril. Vyrůstal v Oxfordshiru a podle místní říčky Orwell si později dal pseudonym. Svou rodinu později popsal jako „nižší vyšší střední třídu“.

Orwell George vystudoval soukromou střední školu a prestižní Eton College. Jelikož mu rodiče nemohli platit studium na universitě, začal v roce 1922 pracovat pro Indickou imperiální policii v tehdejší Britské Indii (v Barmě). Zde jsou počátky jeho nenávisti k imperialismu a také se zde začal klonit k levicové politice. Své zážitky popsal v románové prvotině Barmské dny (anglicky Burmese Days) vydané v roce 1934.

V roce 1927 se Orwell vrátil zpět do Anglie, začal psát eseje a pracovat jako novinář. Nějakou dobu žil na ulici jako tulák a pohyboval se mezi spodinou. Zkušenost zúročil například v knize Na dně v Paříži a Londýně (anglicky Down and Out in Paris and London) vydané v roce 1933. Politické události v Evropě se ho silně osobně dotýkaly, a tak se stal socialistou, antifašistou a kritikem všech nedemokratických politických tendencí.

Po roce 1936 se Orwell George jako dobrovolník zapojil do španělské občanské války, kde bojoval na vládní straně v jednotkách milicí POUM (Dělnické strany marxistického sjednocení). Zážitky z působení ve španělské občanské válce popsal v knize Hold Katalánsku, v které líčí i těžké zranění z 20. května 1937, kdy byl zasažen do krku fašistickým odstřelovačem. V roce 1938 žil půl roku v Maroku.

Do roku 1940 psal recenze na knihy pro Nový anglický týdeník. Druhé světové války se neúčastnil kvůli vleklé tuberkulóze. V roce 1940 zahájil práci pro BBC a svými komentáři pilně přispíval do novin a časopisů. Toto zaměstnání opustil v roce 1943.

Těsně před svou smrtí roku 1950 napsal Orwell George svůj nejznámější román 1984. Zemřel na tuberkulózu ve věku 46 let.

Ačkoliv psal knihy o diktaturách komunistického typu, sám se cítil být socialistou, což dokazuje jeho citát: „Každou řádku, kterou jsem od roku 1936 napsal a která stojí za zmínku, jsem přímo či nepřímo psal proti totalitarismu a pro demokratický socialismus, jak jej chápu.“

Jeho náboženské názory jsou složité, problematické. Byl členem anglikánské církve a pravidelně se účastnil bohoslužeb. Obě jeho svatby i pohřeb vedl na jeho přání anglikánský kněz. Ve svém literárním díle (zejm. v románu Farářova dcera) však církev i náboženství spíše kritizoval z pozic levicového ateismu. Orwellův životopisec Stephen Ingle k tomu napsal, že „spisovatel George Orwell se holedbal svým ateismem, zatímco člověk Eric Blair si uchoval hluboce zakořeněnou zbožnost“.

 
  1 / 2 další »
Nejrychlejší cesta, jak ukončit válku, je prohrát ji.
zobrazit detail
Lež je vždy o krok před pravdou.
zobrazit detail
Cílem moci je moc.
zobrazit detail
Vrcholem veškerého kacířství je zdravý rozum.
zobrazit detail
Každá revoluce končí tím, když se nová prasata dostanou ke korytům.
zobrazit detail
Nejlepší knihy jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví.
zobrazit detail
Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.
zobrazit detail
Válka je způsob, jak rozbít na kousky anebo vystřelit do stratosféry či potopit do hlubin moře hmotné statky, které by se jinak daly použít k dosažení nadměrného pohodlí mas a v důsledku toho nakonec i k jejich nadměrné inteligenci.
zobrazit detail
Bůh je moc.
zobrazit detail
Bohatství a privilegia se nejlépe obhajují, když jsou společným vlastnictvím.
zobrazit detail
Zdravý rozum se nedá podchytit statisticky.
zobrazit detail
Tajemství vládnutí spočívá totiž v tom, jak spojit víru ve vlastní neomylnost se schopností učit se z minulých chyb.
zobrazit detail
Žádný cit není čirý, všechno je smíšeno se strachem a nenávistí.
zobrazit detail
Člověk nepředává lidské dědictví tím, že se dá slyšet, ale tím, že se zachová při zdravém rozumu.
zobrazit detail
Následky každého činu jsou obsaženy v činu samotném.
zobrazit detail
Válka, jak vidíme, přináší nejen nevyhnutelné ničení, ale navíc je psychologicky přijatelným způsobem zdůvodňuje.
zobrazit detail
Moc není prostředek, je to cíl.
zobrazit detail
Nadšení je schopnost vidět něco i v ničem.
zobrazit detail
Nevědomost je síla.
zobrazit detail
Minulost je změnitelná.
zobrazit detail
Lidé mohou být šťastní jedině tehdy, pokud nepředpokládají, že cílem života je být šťastný.
zobrazit detail
Vědomí by si mělo vytvořit jakousi zábranu, kdykoli se vyskytne nebezpečná myšlenka.
zobrazit detail
Být pravověrným znamená nemyslet - nemít potřebu myslet. Pravověrnost je nevědomí.
zobrazit detail
Svoboda znamená svobodně prohlásit, že dvě a dvě jsou čtyři. Jestliže toto je dáno, všechno ostatní z toho vyplyne.
zobrazit detail
Diktatura se nenastoluje proto, aby se zabezpečila revoluce. Revoluce se dělá, aby se zabezpečila diktatura. Cílem mučení je mučení. Cílem moci je moc.
zobrazit detail
Dokud nebudou lidé uvědomělí, nebudou se bouřit, a dokud se nevzbouří, nemohou se stát uvědomělými.
zobrazit detail
Svoboda je otroctví.
zobrazit detail
Člověk je jediné stvoření, které konzumuje bez toho, aniž by produkovalo. Nedává mléko, nesnáší vejce, je příliš slabý, aby táhl pluh, neumí běžet dostatečně rychle, aby chytil králíka. Přesto je pánem všech zvířat.
zobrazit detail
Když člověk dodržuje drobná pravidla, může porušovat velká.
zobrazit detail
Stali jsme se příliš civilizovanými, než abychom mohli pochopit samozřejmé. Protože pravda je velice jednoduchá. Abyste mohli přežít, musíte často bojovat; a bojujete-li, musíte se zašpinit. Válka je zlo, a často to menší zlo. Ti, kdo meč zvednou, také mečem hynou – a ti, kdo meč nezvednou, zajdou na páchnoucí nemoce.
zobrazit detail
Člověk neuznává zájmy jiného tvora než sebe.
zobrazit detail
Nikdy se nevracej stejnou cestou, kterou jsi přišel.
zobrazit detail
Nikdy nebudete šťastní, pokud budete pokračovat v hledání toho, z čeho se štěstí skládá. Nikdy nebudete žít, budete - li hledat smysl života.
zobrazit detail
Nejhorší nepřítel člověka je jeho vlastní nervový systém.
zobrazit detail
Mluvit pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční čin.
zobrazit detail
Minulost byla vymazána, vymazání bylo zapomenuto, lež se stala pravdou.
zobrazit detail
Kdysi bylo znakem šílenství věřit, ž?e se Země otáčí kolem Slunce; dnes je š?ílenstvím věřit, ?že minulost je nezměnitelná.
zobrazit detail
Jestli chceš obraz budoucnosti, představ si vysokou botu, která dupe po lidské tváři – navždycky.
zobrazit detail
Jedním z následků bezpečného a civilizovaného života je nesmírná přecitlivělost, takže na všechny primární emoce se pohlíží s určitým odporem. Velkorysost se nesnáší stejně jako mrzkost, vděčnost je nenáviděna stejně jako nevděčnost.
zobrazit detail
Jak může člověk zanechat výzvu budouctnosti, když po něm nezůstane ani stopa, ba ani anonymní slovo načmárané na kusu papíru?
zobrazit detail
Existují okamžiky, kdy se vyplatí bojovat a být poražený, než nebojovat vůbec.
zobrazit detail
Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet.
zobrazit detail
Významným nepřítelem čistého jazyka je neupřímnost.
zobrazit detail
Pravda je, že ženská se nedívá na žádného chlapa jako na vtip, pokud jí dovede nabulíkovat, že ji miluje.
zobrazit detail
Na světě je pár takových věcí, že jenom intelektuálové jsou tak šílení, aby jim uvěřili.
zobrazit detail
Ve hře, co hrajeme, nemůžeme vyhrát. Některé prohry jsou lepší než jiné, toť vše.
zobrazit detail
U jakékoli důležité otázky vždy existují aspekty, o nichž nikdo nechce diskutovat.
zobrazit detail
Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.
zobrazit detail
Všichni slušní lidé jsou jak ochrnutí. Mrtví lidé a živé gorily. Zdá se, že neexistuje nic mezi tím.
zobrazit detail
Za nic na světě si člověk nemůže přát znásobení bolesti. Když jde o bolest, může si člověk přát jediné: aby přestala. Nic na světě není tak zlé, jako fyzické utrpení. Tváři v tvář takové trýní není hrdinů, není hrdinů,...
zobrazit detail
  1 / 2 další »