Autoři

Lidé a člověk

  1 / 2 další »
Jaký muž, taková řeč.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Jednej s podřízenými tak, jak chceš, aby nadřízený jednal s tebou.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Máme se od ostatních lišit nitrem, ne zevnějškem.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Největší moc je moc nad sebou samým.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Nikdo se nerodí moudrým.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Člověk je pro člověka cosi posvátného.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Člověk je člověku ustavičným nebezpečím.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Každý člověk má poklad, který na něj čeká.

Autor: Paulo Coelho
zobrazit detail
Největší moudrost je umět stát nad lidmi, aniž bychom je nenáviděli nebo jimi pohrdali.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Tolerantní lidé nejsou všemi milováni.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Bázlivý člověk má strach před nebezpečím, je zbabělý v jeho průběhu a odvážný po něm.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Nešťastni jsou ti, kdo nemají smysl pro žert; nemají ani smysl pro vážnost.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Člověk nepozná jak je dobrý, dokud polovina jeho štěstí nezávisí na velkém hříchu.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Radost svádí člověka k upřímnosti.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Největší chybou člověka je, že má mnoho malých chyb.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Člověk si ovšem může myslet a říkat, že existují malí lidé, ale nemá si myslet, že patří k těm velkým.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Každý, kdo něco uhádne, se diví, když to uhádne i druhý.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Člověk si myslí, že jde tam, kam jde.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Člověk může být velmi citlivý na čest, a přece žádnou nemít.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Právě ti nestraní, kteří vidí všechny stránky věci, mají méně úspěchů i přátel než ti, kdož útočí na některou stranu.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Lidé častěji lichotí, než chválí.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Člověk musí mít před sebou buď velké cíle, nebo velké lidi, jinak jeho síly vyprchají jako síly magnetické střelky, když dlouho je od vrácena od správného směru.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Lidé vyžadují jen v prvních týdnech od hofmistra, knížete, faráře ap. zvláštní přednosti; poté může vše zůstat při starém.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Jsou lidé, kteří potřebují teprve příležitost k tomu, aby byli ctnostní.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Dokonalý člověk neznamená nic, pokud nešíří dobré skutky, pokud neutěšuje zarmoucené lidi i zvířata.

Autor: Buddha
zobrazit detail
Dokud nebudou lidé uvědomělí, nebudou se bouřit, a dokud se nevzbouří, nemohou se stát uvědomělými.

Autor: Orwell George
zobrazit detail
Člověk je jediné stvoření, které konzumuje bez toho, aniž by produkovalo. Nedává mléko, nesnáší vejce, je příliš slabý, aby táhl pluh, neumí běžet dostatečně rychle, aby chytil králíka. Přesto je pánem všech zvířat.

Autor: Orwell George
zobrazit detail
Když člověk dodržuje drobná pravidla, může porušovat velká.

Autor: Orwell George
zobrazit detail
Člověk neuznává zájmy jiného tvora než sebe.

Autor: Orwell George
zobrazit detail
Významným nepřítelem čistého jazyka je neupřímnost.

Autor: Orwell George
zobrazit detail
Všichni slušní lidé jsou jak ochrnutí. Mrtví lidé a živé gorily. Zdá se, že neexistuje nic mezi tím.

Autor: Orwell George
zobrazit detail
V kritických chvílích člověk nebojuje s vnějším nepřítelem, ale vždycky s vlastním tělem.

Autor: Orwell George
zobrazit detail
Všeho se nasytí člověk, i samého spánku a lásky.

Autor: Homér
zobrazit detail
Co hoře naplodil žaludek lidstvu! Pro lidský žaludek vyplouvají i válečná loďstva na rozbouřené moře a nesou lidstvu zkázu a zmar.

Autor: Homér
zobrazit detail
Nejsi jen tak někdo a hlavu nemáš jen tak...nezdá se, že jsi zlý neb nemoudrý člověk.

Autor: Homér
zobrazit detail
Nikdy toho nechtěj moc vědět. Čím méně toho člověk ví, tím snadněji se mu žije. Vědění činí člověka svobodným - ale nešťastným.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Když člověk nic nežádá, je ze všeho dárek.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Člověk je chudákem teprve, když už nic nechce.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
I kdyby bylo bůhvíkde zabito statisíce lidí - když se jeden řízne do prstu, nebolí ho to proto míň.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Fantazie neumí počítat. A cit čísly nezesílí. Počítá vždy jen do jedné. Do jedné, - ale to stačí, když to člověk skutečně cítí.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Člověk snáze pozná vesmír než svého souseda.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Na světě je dost místa pro věci, jen pro lidi ne.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Člověk je velký ve svých předsevzetích, ale slabý v jejich provádění.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Člověk by neměl buď nikdy odcházet, nebo by se neměl už nikdy vracet, nevrací se totiž docela a zůstává tak rozpolcený.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Člověk hledá těžko slova, má-li opravdu co říct.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Je typické, že když člověk propadne panice, má dojem, že odevšad na něj míří reflektory a celý svět nemá na práci nic jiného než ho hledat.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Čím víc toho jeden o druhém ví, tím méně si rozumějí. A čím důkladněji se lidé znají, tím jsou si cizejší.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Člověk se prosadí, když dělá to, co se nejméně očekává.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Pokud jde o úmysl, je člověk vždycky velkorýsý. Ale má-li jej uskutečnit, je to jiné. v tom tkví jeho kouzlo.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Když je člověk v nebezpečí, jeho smysly nabudou na ostražitosti.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
  1 / 2 další »