Autoři

Být levicový stejně jako pravicový je jeden z nesčetných způsobů, jež si člověk

Být levicový stejně jako pravicový je jeden z nesčetných způsobů, jež si člověk může vybrat, chce-li se stát imbecilem.

Autor: Ortega y Gasset Jose