Autoři

Citáty o štěstí a neštěstí

Nemůžeme-li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí.

Autor: Andersen Hans Christian
zobrazit detail
Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Plakat nad minulým neštěstím, to je nejjistější prostředek, jak si přivolat další.

Autor: Shakespeare William
zobrazit detail
Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být.

Autor: Lincoln Abraham
zobrazit detail
Životem vládne štěstěna, ne moudrost.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti.

Autor: Schopenhauer Arthur
zobrazit detail
Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.

Autor: Maurois André
zobrazit detail
Kdykoli nás postihne neštěstí, nechává štěstěna potevřená dvířka pro lepší časy.

Autor: Cervantes y Saavedra Miguel de
zobrazit detail
Největší štěstí je, když člověk ví, proč je nešťasten.

Autor: Dostojevskij Fjodor Michajlovič
zobrazit detail
Sobecké požitky nás mohou učinit neschopnými prožívat štěstí jiných a samy o sobě nás nikdy nemohou učinit šťastnými.

Autor: Browning Elizabeth
zobrazit detail
Šťastný chce být každý člověk. I ten, který se nakonec oběsí.

Autor: Pascal Blaise
zobrazit detail
Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné.

Autor: Chamfort Sebestian Roch
zobrazit detail
Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.

Autor: Werich Jan
zobrazit detail
Když je člověk šťastný, neměl by chtít být ještě šťastnější.

Autor: Fontane Theodor
zobrazit detail
Abys měl aspoň kapičku štěstí, alespoň trochu toho nebe na zemi, musíš se smířit se životem, se svým vlastním životem - takovým, jaký je.

Autor: Bosmans Phil
zobrazit detail
Štěstí vězí spíše ve všeobecném založení ducha a srdce, které se otevřou štěstí tak, jako mohou uchovat lidskou přirozenost, než v množství konkrétních šťastných momentů života. Spočívá spíše ve schopnosti přijímat tyto šťastné okamžiky. Nevězí v radosti, nýbrž v hravě lehké schopnosti přijímat radost, v odůvodněné naději nacházet radost kdykoli, ve zkušenosti, že necítíme žádné obecné znechucení nad věcmi, které zakládají štěstí druhých.

Autor: Montesquieu Charles
zobrazit detail
Nejviditelnější štěstí se nám dává poznat až v okamžiku, kdy je přijmeme do svého nitra.

Autor: Rilke Rainer Maria
zobrazit detail
Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.

Autor: Platón
zobrazit detail
Máš-li smůlu, pokouše Tě i slimák.

Autor: Franklin Benjamin
zobrazit detail
Štěstí je bacil, buď jeho nositelem.

Autor: Franklin Benjamin
zobrazit detail
Štěstí dá mnohým příliš, nikomu ale dost.

Autor: Martialis Gaius Valerius
zobrazit detail
Člověku, který si zlomil nohu, můžeme v jeho neštěstí pomoci tím, že ho přesvědčíme jak snadno si mohl zlámat vaz.

Autor: Kant Immanuel
zobrazit detail
Pramenem všeho neštěstí lidského jest lidské poznání.

Autor: Rieger František
zobrazit detail
Přílišná důvěrnost zpravidla přivádí do neštěstí.

Autor: Nepos Cornelius
zobrazit detail
Zcela šťasten se necítí nikdo, ledaže by byl opilý.

Autor: Schopenhauer Arthur
zobrazit detail
Nešťastní lidé se často spojují.

Autor: Lessing Gotthold
zobrazit detail
Šťasten je člověk, kterého varuje cizí chyba.

Autor: Komenský Jan Amos
zobrazit detail
V smutku si vystačíme i sami se sebou. Ale když chceme prožít plné štěstí, musíme se o něj s někým podělit.


Autor: Twain Mark
zobrazit detail
Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí.

Autor: Einstein Albert
zobrazit detail
Štěstí přibývá, když se o něj rozdělíš.

Autor: Paulo Coelho
zobrazit detail
Lidé nevědí, co to je štěstí.

Autor: Paulo Coelho
zobrazit detail
Tajemství štěstí je v tom, jak se dívat na všechny krásy světa a nezapomenout přitom ani na chvíli na dvě kapky oleje na lžičce.

Autor: Paulo Coelho
zobrazit detail
Jen ten je šťastný, kdo rozumí aforismům.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí.

Autor: Buddha
zobrazit detail
Život lidský je krátký. Má-li kdo tvrdé srdce, tvrdé jsou i jeho činy. A tomu celý svět přeje, pokud je živ, aby jen neštěstí zasáhlo jej.

Autor: Homér
zobrazit detail
Jenom jednoduché věci nikdy nezklamou. A štěstí se má začít hledat úplně dole při zemi.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Neštěstí je nejvšednější věc, jaká existuje.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Nikdo nikdy neví, zda toho, koho právě lituje, nebude ještě jednou považovat za šťastného.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Štěstí leží okolo nás. Je třeba ho jen zvednout.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Mluvit je dobré, když za tím stojí štěstí, když řeč proudí lehce a živě, ale co zmohou konec konců věci tak ošemetné jako jsou slova, když člověk je v neštěstí.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Jen ten, kdo se vždycky vrací ke své samotě, zná štěstí pospolitosti.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Neštěstí druhých vzrušuje ty, kteří se sami cítí méněcenní a slabí.


Autor: Adler Alfred
zobrazit detail
Přátelství znásobuje štěstí a zeslabuje bolest, když se rozdělíme o jedno i druhé.

Autor: Addison Joseph
zobrazit detail
Lidskost se jeví v tom, že těm, jež nemilujeme, alespoň přejeme štěstí.

Autor: Addison Joseph
zobrazit detail
Štěstí si poprvé všimneme tehdy, když nás za bouřlivých okolností opouští.

Autor: Achard Marcel
zobrazit detail
Všechna naše neštěstí pocházejí z toho, že se snažíme vyhnout se drobným nepříjemnostem.

Autor: Achard Marcel
zobrazit detail
Láska jediného nešťastníka je neskonale větší než láska všech šťastlivců dohromady.

Autor: Achard Marcel
zobrazit detail
Láska nás činí jen šťastnými, místo aby činila náš život radostný.

Autor: Aischylos
zobrazit detail
Když jsem byl malý, ptal jsem se mamky, co je v životě nejdůležitější. Ona mi odpověděla: "Štěstí". Když jsme pak ve škole psali, co chceme v životě být, já napsal: "Šťastný". Řekli mi, že jsem nepochopil zadání. Já jim odpověděl, že oni nepochopily život.

Autor: John Lennon
zobrazit detail