Autoři

Lidské vlastnosti

  1 / 2 další »
Je v povaze smrtelníků kopnout do člověka, když leží.

Autor: Aischylos
zobrazit detail
Snaha po osobním štěstí je jen prodlužování zvířeckosti v nás. Lidskost začíná v člověku teprve, když se ho zřekne.

Autor: Amiel Henry Fréderic
zobrazit detail
Člověk je tvor společenský.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Nezřízenost se rovná epileptickým záchvatům.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Zvyk nalézati ve všem všudy jen směšnou stránku je nejspolehlivějším příznakem duše mělké - neboť směšné leží vždy na povrchu.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Falešná tvář musí skrýt co falešné srdce v sobě skrývá.

Autor: Shakespeare William
zobrazit detail
Usmívej se na toho, kdo ti nejvíc ublížil, aby neviděl, jak moc tě to bolí.

Autor: Němcová Božena
zobrazit detail
Často jsem se ptal sám sebe, jak jde dohromady, že každý má raději sebe než ostatní lidi, ale přesto svým názorům přikládá menší hodnotu než názorům druhých.

Autor: Aurelius Marcus Antonius
zobrazit detail
Kdo jednou zradil, marně slibuje věrnost.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Přílišná horlivost působí jenom omyly.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Závistivci sice umírají, ale závist je nesmrtelná.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Zbabělost je vedět, co má člověk dělat, ale nedělat to.

Autor: Čechov Anton Pavlovič
zobrazit detail
Když nedokážeš ovládnout hněv, ovládne on Tebe.

Autor: Čechov Anton Pavlovič
zobrazit detail
Nic není lehčí, než klamat a pomlouvat.

Autor: Čechov Anton Pavlovič
zobrazit detail
Nikomu nemáme závidět, neboť dobří lidé si závist nezaslouží a zlí tím více sami sobě škodí, čím více jim štěstí přeje.

Autor: Epikúros ze Samu
zobrazit detail
S velkou rozkoší poslouchají lidé toho, o kom si myslí, že zná jejich přednosti lépe než oni sami.

Autor: Xenofón
zobrazit detail
Kdo má rád chválu, musí si k ní vysloužit důvod.

Autor: Xenofón
zobrazit detail
Ten, koho nenávidíš, musí být Tvé nenávisti hoden.

Autor: Mill John Stuart
zobrazit detail
Zlost je nebezpečná, člověka ponižuje.

Autor: Rabelais Francois
zobrazit detail
Nápadněji dávají najevo smutek ti, kteří mají menší bolest.

Autor: Tacitus Publius Cornelius
zobrazit detail
Závist je průvodkyní slávy a lidé rádi utrhají na cti těm, které vidí příliš vynikat nad průměr.

Autor: Nepos Cornelius
zobrazit detail
Kdykoliv jsem odolal pokušení, bylo mi krásně, ale kdykoliv jsem mu podlehl, bylo to krásnější.

Autor: Heine Heinrich
zobrazit detail
Spravedlnost je vlastností mužů, laskavost vlastností žen.

Autor: Schopenhauer Arthur
zobrazit detail
Lidé se smějí tomu, co je směšné nebo čemu nerozumějí.

Autor: Čechov Anton Pavlovič
zobrazit detail
Lidská hloupost a zlomyslnost náhody jsou bezmezné.

Autor: Maurois André
zobrazit detail
Zaslouží-li člověk pochvaly, dbejte, abyste mu ji neodepřeli.

Autor: Ruskin John
zobrazit detail
Ztrácíme jen to, čeho se sami vzdáváme.

Autor: Lessing Gotthold
zobrazit detail
Pokora je skromnost duše, lék proti pýše.

Autor: Voltaire
zobrazit detail
Nekonečná malost bývá provázena nekonečnou pýchou.

Autor: Voltaire
zobrazit detail
Pochvala je odporná potrava. Chutná sice dobře, ale člověk se jí rychle přejí.

Autor: Mann Thomas
zobrazit detail
Kdo Ti povídá o chybách druhých, bude i druhým povídat o chybách Tvých.

Autor: Mann Thomas
zobrazit detail
Vůle odolává krutosti, podléhá však lásce a dobrotě.

Autor: Mann Thomas
zobrazit detail
Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.

Autor: Komenský Jan Amos
zobrazit detail
Ve smíchu je klíč, kterým dešifrujeme celého člověka.

Autor: Carlyle Thomas
zobrazit detail
Staňte se čestným člověkem a můžete si být jisti, že je na světě zas o jednoho darebáka méně.

Autor: Carlyle Thomas
zobrazit detail
Neškodí nám rozčilení, když přitom zachováme klid.

Autor: Carlyle Thomas
zobrazit detail
Největší chyba je, že si nejsme vědomi žádné chyby.

Autor: Carlyle Thomas
zobrazit detail
Člověk je jako měsíc - má svou temnou stranu, kterou nikomu neukáže.

Autor: Twain Mark
zobrazit detail
Lidé s viditelnými přednostmi - krasavci, vtipálci a znalci mnoha řečí - bývají ješitní; lidé se skrytými přednostmi - ctností, moudrostí - bývají pyšní.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Nejlépe poznáš člověka, když ho pokáráš. Protože však druhý způsob je schůdnější, aspoň trochu ho poznáš, když ho pochválíš.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Býváme spravedlivější k nepřátelům než k přátelům.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Skromným není ten, kdo se cítí povznesen vůči pochvalám, ale ten, kdo je vnímavý k pokáráním.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Nic nevzbuzuje u lidí větší důvěrnost a vzájemnou blahovolnost než pomlouvání třetího.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Soucit se zvířaty souvisí tak těsně s dobrou povahou, že lze bezpečně tvrdit, kdo je krutý ke zvířatům, nemůže být dobrý.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Stali se z nás lidé tvrdí, nedůvěřiví, podezíraví, nelítostní, mstiví, suroví- a to bylo dobře; neboť právě tyto vlastnosti nám chyběly.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Charakter člověka poznáme až tehdy, kdy se stane naším představeným.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Lidskost se jeví v tom, že těm, jež nemilujeme, alespoň přejeme štěstí.

Autor: Addison Joseph
zobrazit detail
Takt - schopnost zamaskovat, jak mnoho si myslíme o sobě a jak málo o jiných.Autor: Achard Marcel
zobrazit detail
Kdo pozná potřebné věci, i když ne mnohé, je moudrý.

Autor: Aischylos
zobrazit detail
Rozvážnost jest největší dar božstva.Autor: Aischylos
zobrazit detail
  1 / 2 další »