Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Lidské vlastnosti

Nyní se nacházíte v kategorii Lidské vlastnosti. Aktuálně zde naleznete 80 citátů na téma Lidské vlastnosti, které pro Vás stále rozšiřujeme.

 
Lidé s viditelnými přednostmi - krasavci, vtipálci a znalci mnoha řečí - bývají ješitní; lidé se skrytými přednostmi - ctností, moudrostí - bývají pyšní.

Autor: Paul Jean
Člověk, který dosáhne cíle, žádá si opět jiný cíl, aniž se zastaví na nějaké hranici a aniž kdy dospěje k nějakému konci.Autor: Avicenna
Ten, koho nenávidíš, musí být Tvé nenávisti hoden.

Autor: Mill John Stuart
Lidé s fantazií nejsou nebezpeční. Nebezpeční jsou jenom ti, kterým fantazie chybí, takoví, co jdou jako kůň s klapkami na očích, kteří si neumějí představit, že může být ještě něco jiného, než oni myslí, že by mělo být.


Autor: Werich Jan
Lidé udělají cokoliv, bez ohledu na to, jak absurdní to je, aby nemuseli čelit své vlastní duši.

Autor: Carl Gustav Jung
Rozvážnost jest největší dar božstva.Autor: Aischylos
Smějí se mi protože jsem jiný, já se směju jim protože jsou všichni stejný.

Autor: Cobain Kurt
Falešná tvář musí skrýt co falešné srdce v sobě skrývá.

Autor: Shakespeare William
Ztrácíme jen to, čeho se sami vzdáváme.

Autor: Lessing Gotthold
Nic nevzbuzuje u lidí větší důvěrnost a vzájemnou blahovolnost než pomlouvání třetího.

Autor: Paul Jean
1 / 8