Autoři

Citáty o moci

  1 / 2 další »
Všeho moc škodí. Nejvíce to platí pro moc jednotlivců.

Autor: Laub Gabriel
zobrazit detail
Kdo chce vládnout, nesmí hnát lid před sebou, ale kráčet před ním.

Autor: Montesquieu Charles
zobrazit detail
Společnost nemá větší právo měnit názor jedince, než je právo jedince měnit názory ostatních členů společnosti.

Autor: Mill John Stuart
zobrazit detail
Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.

Autor: Mill John Stuart
zobrazit detail
Jestliže člověk zjistí, že může ovládat druhého člověka, chová se k němu jako prase.

Autor: Majakovskij Vladimir Vladimirovič
zobrazit detail
Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe!

Autor: Lao-c´
zobrazit detail
Politik je člověk, který slíbí, že postaví most i tam, kde není řeka.

Autor: Chruščov Nikita
zobrazit detail
Čestný politik je ten, který zaprodá-li se někomu, zůstane mu také věrný.

Autor: Cameron Simon
zobrazit detail
Tou hlavní zásadou politika je - být zvolen.

Autor: Kemelman Harry
zobrazit detail
V našem století hrozí, že nemorálnost v politice povede k planetární katastrofě. Kdysi byla touha po morálce v politice a po bezpodmíněčné úctě k lidským právům jen krásným snem, dnes je to poslední naděje lidstva.

Autor: Kopelev Lev
zobrazit detail
Politici, to je skupina mužů, kteří kromě zájmů národa mají ještě své vlastní zájmy a kteří alespoň jako skupina jsou o krůček vzdáleni od poctivých lidí.

Autor: Lincoln Abraham
zobrazit detail
Celá dovednost těchto velkých politiků spočívá nakonec v tom, že dovedou zaslepit oči těch, které potřebují, a lidé se pak domnívají, že pracují v jejich zájmu, ale oni ve skutečnosti pracují pro sebe.

Autor: Rousseau Jean Jacques
zobrazit detail
Člověk se rodí svobodný, ale všude je v okovech.

Autor: Rousseau Jean Jacques
zobrazit detail
Protože protikladem každého mylného tvrzení je pravda, počet pravd je stejně nevyčerpatelný jako počet omylů.

Autor: Rousseau Jean Jacques
zobrazit detail
Panovník nebo úředník v okamžiku, kdy začne naslouchat svému srdci, stává se zrádcem. Ani svému rozumu nemá příliš důvěřovat; nesmí se řídit žádným jiným pravidlem než veřejným zájmem, tj. zákonem.

Autor: Rousseau Jean Jacques
zobrazit detail
Možno říci, že vláda dosáhla nejnižšího stupně úpadku, není-li už středem jejího zájmu nic kromě peněz. Vláda musí být vždy hotova obětovat svou vládu pro lid, a nikoliv lid pro vládu.

Autor: Rousseau Jean Jacques
zobrazit detail
Všechno přispívá k tomu, aby člověk, který byl povznesen vládnout jiným, byl zbaven rozumu a smyslu pro spravedlnost.

Autor: Rousseau Jean Jacques
zobrazit detail
Zpřísňování trestů je jen marným pokusem omezených hlav, terorem si vynutit úctu k zákonům. Přitom je možno pozorovat, že země, v nichž jsou tělesné tresty nejhroznější, jsou zároveň zeměmi, v nichž jsou tyto tresty nejčastější.

Autor: Rousseau Jean Jacques
zobrazit detail
Prvním ze všech zákonů je bezpochyby poslouchat zákony. Nejhorším ze všech zlořádů je poslouchat zákony jen zdánlivě, aby se pak mohly ve skutečnosti tím bezpečněji porušovat; tak se brzy stanou nejlepší zákony těmi nejzhoubnějšími.

Autor: Rousseau Jean Jacques
zobrazit detail
Vlast nemůže existovat bez svobody, svoboda bez ctnosti a ctnost bez občanů.

Autor: Rousseau Jean Jacques
zobrazit detail
Politik je krutý, mstivý, sobecký, jeho vysocešlechetná duše necouvne před žádnou nízkostí. Usiluje výlučně o blaho lidu, lidmi však upřímně pohrdá.

Autor: Dutourd Jean
zobrazit detail
Politika je nekompromisní oportunismus.

Autor: Poláček Karel
zobrazit detail
Politika je akrobacie, při níž se rovnováha udržuje tím, že se hlásá opak toho, co se dělá.

Autor: Barrés Maurice
zobrazit detail
Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana nepoctivých; poznáte a rozeznáte je podle toho, kterak školství podporují.

Autor: Borovský Karel Havlíček
zobrazit detail
Být levicový stejně jako pravicový je jeden z nesčetných způsobů, jež si člověk může vybrat, chce-li se stát imbecilem.

Autor: Ortega y Gasset Jose
zobrazit detail
Politika musí pokleknout před mravností. Mravnost utváří politiku odmítáním války, trváním na věčném míru a právech člověka.


Autor: Kant Immanuel
zobrazit detail
Postupuj podle takových zásad, u nichž bys mohl jednoznačně žádat, aby se staly všeobecnými zákony.

Autor: Kant Immanuel
zobrazit detail
V politice je nejlepším měřítkem moudrosti výsledek.

Autor: Rieger František
zobrazit detail
V politice není nic bezúhonně čistého.

Autor: Hašek Jaroslav
zobrazit detail
V politice, kde není odvolacího soudu, soudí člověk podle výsledku.

Autor: Machiavelli Niccolo
zobrazit detail
Přátelství širokých vrstev lidu je pro vladaře nezbytné; neboť jinak se v dobách zlých nemá o koho opřít.

Autor: Machiavelli Niccolo
zobrazit detail
Vládá nespočívá v ničem jiném než v takovém ovládání poddaných, aby nebyli schopni nebo neměli důvod ti uškodit.

Autor: Machiavelli Niccolo
zobrazit detail
Z vysokých míst lidé nemohou odejít, když chtějí, a zase nechtějí, když už by to bylo nejen možné, ale i rozumné.

Autor: Bacon Francis
zobrazit detail
Mravnost dnes znamená do velké míry mravnost politickou. Nedělejme rozdíl mezi politikou a mravností.

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue
zobrazit detail
Jen když je koryto. Svině se již najdou.

Autor: Rabelais Francois
zobrazit detail
Je krásné něčemu velet, i kdyby to bylo jen stádo dobytka.

Autor: Cervantes y Saavedra Miguel de
zobrazit detail
Nejlepší prostředek jak ovládat lidi je držet je za jejich vášně.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Nejvyšší politickou moudrostí je nečinnost.

Autor: Lao-c´
zobrazit detail
Vládychtivost je náruživější než všechny vášně. Nikdy nikdo nevykonával hanebně získanou moc dobrým způsobem.

Autor: Tacitus Publius Cornelius
zobrazit detail
Vládcové jsou smrtelní, stát však věčný.

Autor: Tacitus Publius Cornelius
zobrazit detail
V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů.

Autor: Tacitus Publius Cornelius
zobrazit detail
Právo se tolikrát zmenšuje, kolikrát se zvětšuje moc.

Autor: Tacitus Publius Cornelius
zobrazit detail
Moc není nikdy dostatečně pevná, je-li příliš velká.

Autor: Tacitus Publius Cornelius
zobrazit detail
Všichni vladaři světa se nejvíc děsí toho, že by to měli zkusit jinak, neslýchaně a obráceně; nic není konzervativnější než lidské vládnutí.

Autor: Čapek Karel
zobrazit detail
Umění vládnout je umění organizovat modlářství.

Autor: Shaw George Bernard
zobrazit detail
Panovat se naučíš snadno, vládnout jen těžko.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
zobrazit detail
Nic by králi nemělo ležet na srdci víc, než aby byl co možná nejvíc všestranný, informovaný, aby měl celkový přehled a nepodléhal předsudkům, zkrátka aby byl a zůstal co nejúplnějším člověkem.

Autor: Novalis
zobrazit detail
V pojmu zákona je obsažena účinnost. Neúčinný zákon není zákon.

Autor: Novalis
zobrazit detail
Despotismus podložený dobrými úmysly je tou nejlepší formou vlády, jakou si dokážeme představit.

Autor: Shaw George Bernard
zobrazit detail
Vážný úkol vlády nad tolika lidmi není úkolem pro lenochy.

Autor: Montaigne Michel de
zobrazit detail
  1 / 2 další »