Autoři

Citáty o stáří a mládí

Člověk je jenom potulný raubíř a uličník, když překročil třicátý rok a neoženil se.

Autor: Grillparzer Franz
zobrazit detail
Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv: není už posuzován svými, svou generací.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
zobrazit detail
I stařec je k poučení vždy dost mlád.

Autor: Aischylos
zobrazit detail
Stárnutí je práce na celý úvazek.

Autor: Bergman Ingmar
zobrazit detail
Mladí si dělají iluze o budoucnosti, staří o minulosti.

Autor: Holečková Patricie
zobrazit detail
Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti pozapomněl svých vědomostí.

Autor: Talmud
zobrazit detail
Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

Autor: Maurois André
zobrazit detail
Nejhezčí mládí je mládí ducha ve chvíli, když už nejsme mladí.

Autor: Tolstoj Lev Nikolajevič
zobrazit detail
Dnešní mládež je hrozná, ale horší je, že už k ní nepatříme.

Autor: Picasso Pablo
zobrazit detail
Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct.

Autor: Čapek Karel
zobrazit detail
Zestárni se mnou!
Neboť to nejlepší nás teprve čeká. Příští dny budou naplněním předešlých.

Autor: Browning Robert
zobrazit detail
Mladé dovede být každé tele, ale zestárnout, holenku, to je kumšt.

Autor: Čapek Karel
zobrazit detail
Dětství je období lidského života uprostřed mezi idiotstvím nemluvněte a pošetilostí mládí - vzdaluje vás od hříchů dospělosti a od výčitek svědomí stáří.

Autor: Bierce Ambrose Gwinett
zobrazit detail
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.

Autor: Čapek Karel
zobrazit detail
Krása není znakem dobroty. Leda ve stáří.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Fantazie se nejméně projevuje ve stáří.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Ženy mají zvláštní vášeň pro matematiku: dělí své stáří dvěma, zdvojnásobují cenu svých šatů, ztrojnásobují plat svých mužů a přičítají pět let k věku svých přítelkyň.

Autor: Achard Marcel
zobrazit detail