Autoři

Citáty o lásce

  1 / 4 další »
Vybral jsem si; není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral.

Autor: Alain de Lille
zobrazit detail
Láska, kterou cítíme každý k sobě, není výjimečný, ale od přírody pěstěný pocit. Vypjatý egoismus naproti tomu zasluhuje výtku spravedlivou, neboť je sebeláskou vystupňovanou přesmíru.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Muži žárlí na své předchůdce, ženy žárlí na ty, co přijdou po nich.

Autor: Achard Marcel
zobrazit detail
Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem.

Autor: Achard Marcel
zobrazit detail
Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.

Autor: Aldington Richard
zobrazit detail
Odmítáme ty co nás milují a milujeme ty co nás odmítají.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí.

Autor: Aldington Richard
zobrazit detail
Rozkoše lásky jsou pouta, která chvíli svědí a pak bolestně zařezávají.

Autor: Abélard Pierre
zobrazit detail
Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem: láska znamená milovat.

Autor: Fromm Erich
zobrazit detail
Láska a přátelství se vylučují.

Autor: Bruyére Jean de la
zobrazit detail
Láska tělesná se obejde bez úcty. Lásku založenou na úctě nelze snížit na pouhý požitek.

Autor: Rolland Romain
zobrazit detail
Teorie lásky je božská, její praxe ďábelská.

Autor: Shakespeare William
zobrazit detail
Láska je jak dým, jak vdech se rozplyne,
láska je plamen, který v očích žhne,
láska je moře vyplakaných slz,
láska, jak každý ví, je zákeřný jed i balzám hojivý.

Autor: Shakespeare William
zobrazit detail
Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí.

Autor: Čapek Karel
zobrazit detail
Tam, kde přestává být láska dobrodružstvím, stává se trápením.

Autor: Čapek Karel
zobrazit detail
Láska je nejstarší a nejušlechtilejší božství, prazdroj ctnosti.

Autor: Platón
zobrazit detail
Milující ztrácí jasnozřivost pohledu na předmět své lásky.

Autor: Platón
zobrazit detail
Dva milostné dopisy se píší nejhůř - první a poslední.

Autor: Petrarca Francesco
zobrazit detail
Všechno co se činí z lásky, děje se mimo dobro a zlo.

Autor: Nietzsche Friedrich
zobrazit detail
Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně.

Autor: Pitigrilli Dino Serge
zobrazit detail
Ten, kdo opravdově miluje, skoro nikdy nepozná, kdy ho ten druhý milovat přestal.

Autor: Rochefoucauld Francois Duc de la
zobrazit detail
V životě je jen jediné štěstí, milovat a být milován.

Autor: Sandová George
zobrazit detail
Kdo není milován, je sám i uprostřed davu.

Autor: Sandová George
zobrazit detail
Žárlivost je nedostatek úcty k osobě, kterou milujeme.

Autor: Bunin Ivan Alexejevič
zobrazit detail
Předpokládáme, že muž s dobrým vkusem nám bude lichotit.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Láska znamená pro ženu mnohem víc než pro muže. Pro ni znamená všecko.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Získat ženu je rozhodně snažší, než se jí zbavit.

Autor: Moliére
zobrazit detail
I tu nejupovídanější ženu naučí láska mlčet.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Ze všeho, co je věčné, je láska nejkrásnější.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Lehko se dáme oklamat tím co milujeme.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Kašel, kouř a lásku lze zakrýt jen velmi těžko.

Autor: Franklin Benjamin
zobrazit detail
Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou.

Autor: Buddha
zobrazit detail
Milovat znamená nacházet v jiném sebe samého.

Autor: Hebbel Christian Friedrich
zobrazit detail
Láska přináší nakonec žal, protože jeden musí zemřít dřív než druhý.

Autor: Hebbel Christian Friedrich
zobrazit detail
Láska není to, co se líbí, ale co nevadí, že se nelíbí.

Autor: Archias
zobrazit detail
Žena na muži miluje zpravidla více jeho duši než tělo, muž na ženě více její tělo než duši.

Autor: Archias
zobrazit detail
Nemohu společně s Tebou, však ani bez Tebe žít.

Autor: Martialis Gaius Valerius
zobrazit detail
Miluj ženu tak, jako bys ji nenáviděl a nenáviď tak, jako bys ji miloval.

Autor: Sofoklés
zobrazit detail
To, že láska je všechno, je všechno, co o lásce víme.

Autor: Dickinson Emily
zobrazit detail
V očích milující ženy je i osel filozofem.

Autor: Čechov Anton Pavlovič
zobrazit detail
A když jsme potkali lásku, víme, co nám v životě chybělo.

Autor: Ruskin John
zobrazit detail
Odmyslíš-li si pohled, tělesné obcování a vzájemný styk, je veta po milostném citu.

Autor: Epikúros ze Samu
zobrazit detail
Opojení smyslů se má k lásce jako spánek k životu.

Autor: Novalis
zobrazit detail
Nic nepodporuje vzplanutí lásky tolik jako polibek, neboť nevede k ukojení a vyvolává sladké naděje.

Autor: Xenofón
zobrazit detail
Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska.

Autor: Mill John Stuart
zobrazit detail
Říká se, že čas je nepřítelem lásky. Není to pravda! Čas jen stírá nátěr; tak mizí neupřímný žal, vymyšlené vášně. Pravé city však trvají.

Autor: Dutourd Jean
zobrazit detail
Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.

Autor: Dutourd Jean
zobrazit detail
V lásce má větší cenu to, co je dovolené si vzít, než to, co se dává samo.

Autor: Ortega y Gasset Jose
zobrazit detail
Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.

Autor: Kant Immanuel
zobrazit detail
Muž žárlí, když miluje, žena i když nemiluje.

Autor: Kant Immanuel
zobrazit detail
  1 / 4 další »