Autoři

Citáty o náboženství

Naděje v život věčný je základem naší víry životní. Víry říkám proto, že na víře je založený život a práce.

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue
zobrazit detail
Náboženství je život pod zorným úhlem věčnosti.

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue
zobrazit detail
Víra je síla nepřímo konající zázraky. Vírou mohu v každém okamžiku učinit zázrak pro sebe - a často i pro druhé, pokud mají ve mne víru. Pravá víra je zaměřena jen k věcem jiného světa. Víra je počitek procitání a působení a cítění v jiném světě.

Autor: Novalis
zobrazit detail
Ať je to již víra náboženská, víra národní, politická nebo víra v krásu a v potřebnost nějakého díla, každá společenská víra obdivuhodně posiluje lásku.

Autor: Maurois André
zobrazit detail
Je mnoho náboženství, ale jen jedna mravnost.

Autor: Ruskin John
zobrazit detail
Bohoslovci okamžitě začnou tvrdit, že bůh je rozhořčen, jakmile se člověk neztotožní s jejich míněním.

Autor: Voltaire
zobrazit detail
Křesťanství učí jen prostotě, lidskosti, lidumilnosti; kdo chce je převádět na metafyziku, chce z něho udělat pramen omylů.

Autor: Voltaire
zobrazit detail
Chci, aby můj správce, můj krejčí, lokaj i moje žena věřili v Boha; myslím si, že budu méně okrádán a méně podváděn.

Autor: Voltaire
zobrazit detail
Bůh stvořil člověka k obrazu svému a člověk mu to dokonale oplatil.

Autor: Voltaire
zobrazit detail
Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Bůh je moc.

Autor: Orwell George
zobrazit detail
Nepodceňujte moudrost církve! Je to jediná diktatura, která nebyla po dva tisíce let svržena.


Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail