Autoři

Citáty o dobru a zlu

Nic není dobré ani špatné samo o sobě. Záleží na tom, co si o tom myslíme.

Autor: Shakespeare William
zobrazit detail
Hlásám, aby se nekonaly zlé skutky, aby se nemluvila zlá slova, aby nebylo zlých myšlenek.

Autor: Buddha
zobrazit detail
Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.

Autor: Buddha
zobrazit detail
Co je dobré? Všechno, co v člověku zvyšuje cit k moci, vůli k moci, moc samu.
Co je špatné? Všechno, co pochází ze slabosti.
Co je štěstí? Cítit, že moc vzrůstá, že překonáváme překážku!

Autor: Nietzsche Friedrich
zobrazit detail
Když jen jednou ulevím v trápení nebo žalu, když jenom jednou pomůžu v bolesti. Když jenom zvednu ptáčka vypadlého z hnízda, anebo zmírním něčí neštěstí. Pak nežila jsem nadarmo, nesešla na scestí.

Autor: Dickinson Emily
zobrazit detail
Raduj se, konej dobro a nech vrabce štěbetat.

Autor: Bosco Giovanni
zobrazit detail
Tímto světem projdu jen jednou. Proto každé dobro a laskavost, kterou mohu prokázat kterékoliv lidské bytosti, nebo němé tváři, nechť vykonám nyní a nechť je neodkládám. Neboť nepůjdu znovu touto cestou.

Autor: Galsworthy John
zobrazit detail
K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.

Autor: Burke Edmund
zobrazit detail
Dejte tu nejkrásnější ideologii do rukou lidí a vše bude strašné, vražedné, odporné.

Autor: Simmel Johannes Mario
zobrazit detail
Zlo můžeme zničit beze zloby jedině smíchem.

Autor: Shaw George Bernard
zobrazit detail
Veškeré zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a vše to je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých.

Autor: Čechov Anton Pavlovič
zobrazit detail
Po zlém nenastupuje vždy nutně dobré; může je vystřídat i nové zlo, horší předešlého.

Autor: Montaigne Michel de
zobrazit detail
Není většího zla než nespokojenost s tím, co máme.

Autor: Lao-c´
zobrazit detail
Zlo zraku skryté bývá nejnebezpečnější.

Autor: Syrus Publilius
zobrazit detail
Kdo chce druhým činiti dobře, musí tak činit v drobných detailech. Obecné dobro je výmluva darebáků, pokrytců a lichotníků.

Autor: Blake William
zobrazit detail
Všechny dobré věci jsou obtížné a vzácné.

Autor: Spinoza Benedikt
zobrazit detail
Dobrý skutek na špatném místě považuji za špatný skutek.

Autor: Ennius Quintus
zobrazit detail
Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě.

Autor: Konfucius
zobrazit detail
Kořenem zla je nedostatek poznání.

Autor: Konfucius
zobrazit detail
Největším dobrem je žít podle přírody.

Autor: Cicero Marcus Tullius
zobrazit detail
Dlouhodobý styk s věcmi dobrými i špatnými probouzí k nim náklonnost.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
U žádného člověka nepřicházejí dobré úmysly před špatnými.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
I dobří lidé musí často zlému přivyknout.

Autor: Syrus Publilius
zobrazit detail
Špatným je třeba nazvat toho, kdo je dobrý kvůli vlastnímu prospěchu.

Autor: Syrus Publilius
zobrazit detail
Dobrý je jen ten, kdo za to nic nechce.

Autor: Johanides Ján
zobrazit detail
Člověk, který zlé hovoří, liší se od toho, který zlé koná, jen nedostatkem odvahy.

Autor: Quintilianus Marcus Fabius
zobrazit detail
Postranní myšlenky, s nimiž přijímáš zlo, nejsou tvé, nýbrž náležejí zlu. Jakmile jednou přijmeme zlo, nežádá už, abychom mu věřili.

Autor: Kafka Franz
zobrazit detail
To, že nemám něco dobrého, co bych býval mohl mít, mě zdaleka nebolí tolik jako to, že už nemám něco, co jsem měl.

Autor: Kant Immanuel
zobrazit detail
Stát se dobrým člověkem je umění.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Špatné příklady se obracejí proti těm, kteří je dávají.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Špatnostem se lze naučit i bez učitele.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Už se mi poštěstilo znelíbit se špatným, a to je důkaz, že to je se mnou v pořádku.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Dobro a Zlo mají tutéž tvář, všechno záleží na době, kdy každému z lidí zkříží cestu.

Autor: Paulo Coelho
zobrazit detail
Dělej dobro a dobro se ti vrátí.

Autor: Buddha
zobrazit detail
Hlásám, aby se nekonaly zlé skutky, aby se nemluvila zlá slova, aby nebylo zlých myšlenek.

Autor: Buddha
zobrazit detail
Udržovat v sobě zlost je jako chytit rozpálený uhlík s tím, že ho chcete po někom hodit, spálíte se jenom Vy.

Autor: Buddha
zobrazit detail
Nikdy nebude na světe nenávist vymýcena nenávistí. Nenávist vymýtí láska.


Autor: Buddha
zobrazit detail
Hřích je vymýšlet záhubu druhým.

Autor: Homér
zobrazit detail
Dobro nadělá často více zkázy než prostoduchá zloba.


Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Cílem činnosti je 'dobro'.

Autor: Avicenna
zobrazit detail
Zlo není opakem dobra, je jen jeho překážkou.Autor: Avicenna
zobrazit detail