Autoři

Citáty o vzdělání

  1 / 2 další »
Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu.

Autor: Fuller Thomas
zobrazit detail
Není důležitá kvantita ale kvalita vědomostí. Je možné mít množství vědomostí, ale neznat to nejdůležitější.

Autor: Tolstoj Lev Nikolajevič
zobrazit detail
Neučíme se pro školu, ale pro život.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.

Autor: Emerson Ralph Waldo
zobrazit detail
Za starých časů mužové studovali sami pro sebe, dnes muži studují, aby na jiné udělali dojem.

Autor: Konfucius
zobrazit detail
Učte se, jako by jste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!

Autor: Konfucius
zobrazit detail
Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.

Autor: Čapek Karel
zobrazit detail
Vzdělanost má trpké kořínky, ale sladké plody.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.

Autor: Komenský Jan Amos
zobrazit detail
Vzdělání je schopnost porozumět druhým.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
zobrazit detail
Z toho, co člověk zná, nelze usuzovat, kolik nezná.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Učit se znamená objevovat to, co už víš.
Konat znamená demonstrovat, že to to víš.
Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty.
Všichni jste zároveň žáci, praktikanti a učitelé.

Autor: Bach Richard
zobrazit detail
Peršané posílají chlapce do školy, aby se tam učil spravedlnosti - říkají, že to je cílem jejich vzdělávání, jako se u nás říká, že cílem je, aby se chlapci naučili číst a psát.

Autor: Xenofón
zobrazit detail
První známkou začínajícího poznání je touha zemřít.

Autor: Kafka Franz
zobrazit detail
Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue
zobrazit detail
Kdo hodně sní, není zdravější než ten, kdo sní, co potřebuje, a stejně nelze pokládat za vzdělance toho, kdo toho přečetl nejvíc a kdo se nejvíc naučil, ale kdo přečetl a naučil se věci užitečné.

Autor: Diogénes ze Sinopé
zobrazit detail
Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.

Autor: Platón
zobrazit detail
Největší věc na světě je vědět, jak být sám sebou.

Autor: Montaigne Michel de
zobrazit detail
Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.

Autor: Franklin Benjamin
zobrazit detail
Neuznávám jiné rozkoše než učit se.

Autor: Petrarca Francesco
zobrazit detail
Jediná cesta k vědění je činnost.

Autor: Shaw George Bernard
zobrazit detail
Vědět je uznat, když něco víš, že to víš, a když něco nevíš, uznat, že to nevíš.

Autor: Konfucius
zobrazit detail
Vědět, že nevím, toť nejlepší. Považovat nevědění za vědění, toť nemoc. Pouze ten, kdo vidí v nemoci nemoc, může se zbavit nemoci.

Autor: Lao-c´
zobrazit detail
Podněty, povzbuzující nás k učení a poznání, jsou ve věcech samých, kterým se učíme a které poznáváme.

Autor: Cicero Marcus Tullius
zobrazit detail
Naše duše má od přírody vrozenou touhu po vědění a pozorování.

Autor: Plutarchos
zobrazit detail
Člověk musí mnoho studovat, aby málo věděl.

Autor: Montaigne Michel de
zobrazit detail
Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehřívá; naopak rozprávka zároveň přinese poučení i poskytne cvik.

Autor: Montaigne Michel de
zobrazit detail
Ponoříš-li se do studií, nepoznáš omrzelost životem, nebudeš si přát, aby už byla noc, protože ti je světlo denní protivné, sám sobě nebudeš na obtíž a ostatním lidem nebudeš překážet.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.

Autor: Cicero Marcus Tullius
zobrazit detail
Škola a výchova v ní mi nedaly nic.

Autor: Darwin Charles
zobrazit detail
Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.

Autor: Twain Mark
zobrazit detail
Praxe je nejlepší učitelka.

Autor: Cicero Marcus Tullius
zobrazit detail
Člověk vlastně ví, jen když ví málo. Čím víc ví, tím větší jsou pochybnosti.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
zobrazit detail
Nestačí vědět, vědění se musí použít.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
zobrazit detail
Ó, jak krásné, vědět jednu věc, nebo dokonce dvě.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Zkušenost je drahá škola, ale hlupáci do ní nechodí.

Autor: Franklin Benjamin
zobrazit detail
Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.

Autor: Buddha
zobrazit detail
Každé poznání vychází ze srdce, každé vzdělání ze života.

Autor: Hebbel Christian Friedrich
zobrazit detail
Odborník nemůže rozumět všemu, je omezován svým oborem. Kdo není v ničem odborníkem, není ničím omezován.

Autor: Laub Gabriel
zobrazit detail
Pravým mudrcem je ten, kdo zná vždy míru.

Autor: Martialis Gaius Valerius
zobrazit detail
Doufám, že budu studentem až do konce života.

Autor: Čechov Anton Pavlovič
zobrazit detail
Univerzita rozvíjí všechny vlohy včetně hlouposti.

Autor: Čechov Anton Pavlovič
zobrazit detail
Věda má každému jednotlivci tolik jisker rozkřísnouti, kolik síla zraku jeho snésti může.

Autor: Purkyně Jan Evangelista
zobrazit detail
Znalec, odborník, člověk, který ví své, ví ovšem věci, které nelze sdělit, ale které naštěstí zřejmě také nikdo nepotřebuje.

Autor: Kafka Franz
zobrazit detail
Nehleď na učenost ani jako na korunu, kterou se chceš ozdobit, ani jako na sekyru, kterou si chceš vydělávat na živobytí.

Autor: Talmud
zobrazit detail
Mnohému jsem se naučil u svých učitelů, ještě více u svých druhů, ale nejvíce u svých žáků.

Autor: Talmud
zobrazit detail
Filosof odpovídá na vaši otázku tak, že ani neporozumíte, na co jste se ptali.

Autor: Gide André
zobrazit detail
Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí každý rozumněl.

Autor: Schopenhauer Arthur
zobrazit detail
Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.

Autor: Komenský Jan Amos
zobrazit detail
  1 / 2 další »