Autoři

Citáty o přírodě

Příroda sama je bůh.

Autor: Spinoza Benedikt
zobrazit detail
Několik málo zázraků přírody je vypočitatelných, zázrak člověka k nim bohužel nepatří.

Autor: Simmel Johannes Mario
zobrazit detail
Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat!

Autor: Bacon Francis
zobrazit detail
Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí.

Autor: Bacon Francis
zobrazit detail
Kdo nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka.

Autor: Ruskin John
zobrazit detail
Příroda má ve zvyku vymáhat velmi lichvářské úroky.

Autor: Montaigne Michel de
zobrazit detail
Člověk je nešťastný proto, že nerozumí přírodě.

Autor: Holbach Paul Henry Dietrich
zobrazit detail
Člověk je dílem přírody, existuje v přírodě, nemůže se od ní izolovat, nemůže - a to ani v myšlení - se z přírody vyabstrahovat.

Autor: Holbach Paul Henry Dietrich
zobrazit detail
Díky blažené přírodě, že učinila nezbytné věci snadno přístupnými, nesnadné věci pak nikoli nezbytnými.

Autor: Epikúros ze Samu
zobrazit detail
Jestliže ten nejdravější prospívá a jestliže přežívá ten nejotrlejší, pak je příroda bohem ničemů.

Autor: Shaw George Bernard
zobrazit detail
Příroda zachovává druhy, velmi málo se stará o jedince.

Autor: Voltaire
zobrazit detail
Mnozí \"důmyslní\" lidé mají velkou radost z toho, že prý se člověk vždy víc a více od přírody emancipuje. Vzdalování se od přírody by bylo fyzické chřadnutí, úplné odloučení byla by smrt!

Autor: Neruda Jan
zobrazit detail
Člověk je vládcem a pánem přírody.

Autor: Purkyně Jan Evangelista
zobrazit detail
Jediný azyl, vždy a všude otevřený pro všechny trpící, je příroda.

Autor: Lingner Max
zobrazit detail
Jedině příroda ví, co chce. Nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
zobrazit detail
Příroda nám klade do cesty naši tupost jako past.

Autor: Greene Graham
zobrazit detail
Příroda je soběstačná.

Autor: Démokritos z Abdér
zobrazit detail
Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání.

Autor: Galilei Galileo
zobrazit detail
A přece se točí.

Autor: Galilei Galileo
zobrazit detail
Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Srdce básníkovo rozumí přírodě lépe než hlava učencova.

Autor: Novalis
zobrazit detail
Příroda dala člověku rozum, aby se jí bránil, a srdce, aby se jí neubránil.

Autor: Campriston Jean Galbert de
zobrazit detail
Je třeba žít ve shodě s přírodou.

Autor: Tacitus Publius Cornelius
zobrazit detail
Příroda cokoliv říká, je moudré.

Autor: Iuvenalis Decimus Iunius
zobrazit detail
Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.

Autor: Cicero Marcus Tullius
zobrazit detail
To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle.

Autor: Cicero Marcus Tullius
zobrazit detail
Příroda obklopuje člověka mrakem a nutí ho stále mířit ke světlu.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
zobrazit detail
Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit.

Autor: Cicero Marcus Tullius
zobrazit detail
Je to tajemství přírody a politiky, že je leckdy bezpečnější změnit spousty menších věcí než udělat jednu větší změnu.

Autor: Bacon Francis
zobrazit detail
Velká kniha přírody je psána matematickou řečí.

Autor: Galilei Galileo
zobrazit detail
Ať se to líbí člověku nebo ne, je nástrojem přírody. Není možno jít proti přírodě. Je silnější než nejsilnější z lidí.

Autor: Picasso Pablo
zobrazit detail
Nic není tak nestálého v přírodě jako dámský účes.


Autor: Addison Joseph
zobrazit detail
Příroda občas zplodí hlupáka, ale floutek je vždycky dílem člověčím.Autor: Addison Joseph
zobrazit detail