Autoři

Citáty o manželství

Oženit se proto, že ji milujeme - to je omluva, nikoliv důvod.

Autor: Achard Marcel
zobrazit detail
Manželství je vyzvání přírody na souboj.

Autor: Rolland Romain
zobrazit detail
Jen málo slov zní tak pohrdavě jako slovo manžel.

Autor: Pitigrilli Dino Serge
zobrazit detail
Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby.

Autor: Bierce Ambrose Gwinett
zobrazit detail
Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek.

Autor: Platón
zobrazit detail
Manželství nedělá tělesné obcování, nýbrž vzájemný soulad.

Autor: Ulpianus Domitius
zobrazit detail
Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala.

Autor: Rowland Helena
zobrazit detail
Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle také poslední.

Autor: Rowland Helena
zobrazit detail
Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva.

Autor: Schopenhauer Arthur
zobrazit detail
Manželství - to není ani peklo, ani ráj, ale prostě očistec.

Autor: Lincoln Abraham
zobrazit detail
Člověk má vždycky něco důležitějšího na práci než se ženit.

Autor: Nietzsche Friedrich
zobrazit detail
Šťastné manželství je čajová směs namíchaná z lásky, přátelství, vášně a úcty.

Autor: Durych Jaroslav
zobrazit detail
Šťastné manželství by bylo myslitelné mezi slepou ženou a hluchým mužem.

Autor: Montaigne Michel de
zobrazit detail
Manželství je příjemné pro milence a snesitelné pro světce.

Autor: Sandová George
zobrazit detail
Všiml jsem si, že když se lidé ožení, přestanou být zajímaví.

Autor: Bunin Ivan Alexejevič
zobrazit detail
Manželství - to musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdělanost, obapolná důvěra a neomezená svoboda.

Autor: Němcová Božena
zobrazit detail
Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutat násilím.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Před manželstvím mějte oči široce rozevřené a potom napůl přivřené.

Autor: Franklin Benjamin
zobrazit detail
Jeden dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek, neboť věci mají tím větší cenu, čím jsou vzácnější.

Autor: Franklin Benjamin
zobrazit detail
Manželství je přístřešek, do něhož při každé bouři trochu zateče.

Autor: Buddha
zobrazit detail
Manželství má tu výhodu, že v něm může člověk tělesně milovat, i když duševně nemiluje.

Autor: Cato Marcus Porcius Starší
zobrazit detail
Která žena by se oddala mužovu objetí, kdyby věděla a přemýšlela o nebezpečných útrapách porodu a obtížích při výchově dětí?

Autor: Erasmus Desiderius Rotterdamský
zobrazit detail
Který muž by ochotně vlezl do ohlávky manželské, kdyby napřed uvážil všecky nevýhody tohoto života?

Autor: Erasmus Desiderius Rotterdamský
zobrazit detail
Jenom se vesele žeňte; dostane-li se ti žena dobrá, budeš vzácnou výjimkou, dostane-li se ti zlá, staneš se filozofem.

Autor: Sókratés
zobrazit detail
Manželství klade meze jedinci a tím poskytuje jistotu celku.

Autor: Hebbel Christian Friedrich
zobrazit detail
Je více stupňů lidského společenství. Prvním společenským svazkem je manželství.

Autor: Cicero Marcus Tullius
zobrazit detail
Muž a žena si zůstávají navzájem odpůrci, i když se vzájemně milují za účelem zachování života.

Autor: Archias
zobrazit detail
Manželství je zlo, ale nutné.

Autor: Menandros
zobrazit detail
Manželka - daň z přepychu mít děti.

Autor: Laub Gabriel
zobrazit detail
Lépe v pekle nežli se ženou svárlivou v domě společném.

Autor: Shakespeare William
zobrazit detail
Svou ženu bych si za manželku raději nebral.

Autor: Martialis Gaius Valerius
zobrazit detail
Zlá žena v domě jako manželka - ta mrazí v objetí!

Autor: Sofoklés
zobrazit detail
Počestná manželka je muži poddána, ale zároveň mu vládne.

Autor: Syrus Publilius
zobrazit detail
Dům a statek jest dědictví po rodičích, ale od Hospodina manželka rozumná.

Autor: Šalomoun
zobrazit detail
Manžel by měl stále sledovat, co právě chybí jeho ženě, protože ona to ví vždycky.

Autor: Balzac Honoré de
zobrazit detail
Ženy bez mužů vadnou, muži bez žen hloupnou.

Autor: Čechov Anton Pavlovič
zobrazit detail
Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy.

Autor: Cervantes y Saavedra Miguel de
zobrazit detail
Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas.

Autor: Heine Heinrich
zobrazit detail
Pokud má člověk, ať muž či žena, jen trochu lepší srdce a jemnější smysly, nemůže přistoupit na žádné manželství.

Autor: Maurois André
zobrazit detail
Manželství samo o sobě není ani tak dobré, ani špatné. Jeho zdar či nezdar je jedině v nás.

Autor: Maurois André
zobrazit detail
Hlavní příčinou rozvodů je manželství.


Autor: Einstein Albert
zobrazit detail
Milenci jsou večer nejohnivější, manželé nejhádavější, z těchže důvodů.


Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Není lepšího daru, než žije-li muž a žena jak jedno tělo a duše v rodinném kruhu.

Autor: Homér
zobrazit detail
Oženit se proto, že milujeme - to je omluva, nikoli důvod.Autor: Achard Marcel
zobrazit detail