Autoři

Citáty o rodičích a dětech

Kdesi ve světě je tvůj otec a potřebuje tě, ale ty jsi příliš daleko.

Autor: Stafford William
zobrazit detail
Dětství je náznakem člověka jako je ráno náznakem nového dne.

Autor: Milton John
zobrazit detail
Nejste na tomhle světě úplně sami. Je tu i váš bratr.

Autor: Schweitzer Albert
zobrazit detail
Dítě se stane člověku otcem.

Autor: Wordsworth William
zobrazit detail
Některé děti se chovají tak, jako kdyby neměly rodiče. To proto, že někteří rodiče se chovají tak, jako by neměli děti.

Autor: Andrejev Leonid Nikolajevič
zobrazit detail
Znáte nejjistější prostředek, jak učinit dítě nešťastným? Přivykněte je tomu, aby dosáhlo všeho.
Vaše dítě by nemělo dostat nic jen proto, že to chce, nýbrž jen proto, že to potřebuje.

Autor: Rousseau Jean Jacques
zobrazit detail
Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné úctě a radosti vašich životů. Málokdy vyrostou členové jedné rodiny pod jednou střechou.

Autor: Bach Richard
zobrazit detail
Odstraňujme slzy dětí. Květy nesnášívají dlouhé deště.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.

Autor: Saint - Exupéry Antoine de
zobrazit detail
Není nic půvabnějšího, než maminka s dítětem v náručí, a nic ctihodnějšího než matka v kruhu dětí.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
zobrazit detail
Od dětí se můžeme naučit dvojímu: jak žít a jak být blažený.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
zobrazit detail
Co učinilo mé potomstvo pro mne? Nic! Totéž jsem připraven učinit já pro ně.

Autor: Nestroy Johann
zobrazit detail
Co naplat! Žijeme na světě, na němž i upřímnost vlastních dětí je věcí neznámou.

Autor: Montaigne Michel de
zobrazit detail
Kdo nevidí, že na výchově dětí a péči o ně závisí ve státu všechno? A přece jsou bez nejmenšího uvážení ponechávány na pospas rodičům, byť i sebepošetilejším a zlým.

Autor: Montaigne Michel de
zobrazit detail
Nezdá se mi nutným míti děti, neboť spatřuji v dětech mnoho velkých nebezpečí, mnoho žalostí a málo blaha - toho jen nepatrně a poskrovnu. Odchovati děti je nejistá věc: úspěch je tu pln zápasů a starostí, neúspěch je větší nad jiné bolesti.

Autor: Démokritos z Abdér
zobrazit detail
O lásku nebudu prosit nikoho, ani své vlastní dítě ne.

Autor: Němcová Božena
zobrazit detail
Mít děti není ještě pojistkou proti opuštěnosti.

Autor: Balzac Honoré de
zobrazit detail
Dítě považuje to, po čem prudce touží, za něco, co mu patří.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi, a bez odkladů užívejte každou radost.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Lidskému rodu není nic dražšího než děti.

Autor: Livius Titus
zobrazit detail
Hry dětí nejsou žádné hry a dlužno je posuzovat jako nejvážnější dětské konání.

Autor: Montaigne Michel de
zobrazit detail
Rodina je oporou státu. Lidé, zaměstnaní rodinnými starostmi, nemyslí na politiku.

Autor: Laub Gabriel
zobrazit detail
Rodina je protijed proti velkoměstu; pokoj plný dětí je něco jako vesnice.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné lyře: každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší soulad.

Autor: Němcová Božena
zobrazit detail
Rodiče chválí své děti; tím podvědomě chválí sebe.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se tvé děti chovaly k tobě.

Autor: Sókratés
zobrazit detail
Prvním zákonem přírody je milovat rodiče.

Autor: Plinius Secundus
zobrazit detail
Láska matky má jediný hraniční kámen. Ten kámen stojí na jejím hrobě.

Autor: Hoffbauer Klement
zobrazit detail
Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít, milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
zobrazit detail
Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je soudí a zřídka, pokud vůbec kdy, jim odpouštějí.

Autor: Wilde Oscar
zobrazit detail
Děti rozumění svým rodičům právě tak málo jako rodiče svým dětem.

Autor: Rendellová Ruth
zobrazit detail
Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála.

Autor: Sheridan Richard
zobrazit detail
Kdyby děti dorůstali dále, jak hlásají, měli bychom samé génie.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von
zobrazit detail
V prvním dítěti ženy pokračuje její poslední panenka.

Autor: Sandová George
zobrazit detail
Zlatý věk je tam, kde jsou děti.

Autor: Novalis
zobrazit detail
Dítě si zaslouží největší ohleduplnost.

Autor: Iuvenalis Decimus Iunius
zobrazit detail
Nenávist mezi blízkými příbuznými bývá obvykle nejprudší.

Autor: Tacitus Publius Cornelius
zobrazit detail
Nic není sladší než vlast a rodiče na světě širém, i když máš v cizině statky a palác. Nejsi však doma!

Autor: Homér
zobrazit detail
Lidskému rodu není nic dražšího než děti.

Autor: Livius Titus
zobrazit detail
Děti prohlédnou rodiče lépe než rodiče je.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Děti a hodiny nemůžeme pořád natahovat - musíme je taky někdy nechat běžet.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Děti vyslovují nesčetné city, které dospělí také mají, ale nevysloví.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Být matkou znamená odpouštět a obětovat se.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail