Autoři

Citáty o přátelství

  1 / 2 další »
Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!

Autor: Avicenna
zobrazit detail
Přítel je jedna duše ve dvou tělech.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Přítel je ten, kdo se spolu raduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, nýbrž pouze kvůli němu.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Vskutku dobří přátelé jsou lidé, kteří nás zevrubně znají, a přesto se k nám hlásí.

Autor: Ebner-Eschenbach Marie von
zobrazit detail
Ach, milí přátelé, přátelé neexistují.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve čtyři hodiny ráno.

Autor: Dietrich Marlene
zobrazit detail
Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.

Autor: Valerius Catullus Gaius
zobrazit detail
Přítel všech - přítel nikoho.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.

Autor: Aristoteles
zobrazit detail
Ve štěstí je snadné nalézti přátele, v neštěstí však ze všeho nejsnadnější.

Autor: Démokritos z Abdér
zobrazit detail
Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání.

Autor: Platón
zobrazit detail
Miluj své nepřátele, protože Ti připomínají Tvé chyby.

Autor: Franklin Benjamin
zobrazit detail
Přátelství nebudiž roztrženo, ale pozvolna rozpáráno.

Autor: Cato Marcus Porcius Starší
zobrazit detail
Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům.

Autor: Erasmus Desiderius Rotterdamský
zobrazit detail
Kdybychom psy naučili mluvit, ztratili bychom posledního přítele.

Autor: Sofoklés
zobrazit detail
Jistého přítele poznáš v nejisté situaci.

Autor: Ennius Quintus
zobrazit detail
Přátelství násobí radost a dělí žal.

Autor: Bacon Francis
zobrazit detail
Protože život o samotě a bez přátel je plný nástrah a strachu, rozum sám nás napomíná, abychom si získávali přátelství.

Autor: Epikúros ze Samu
zobrazit detail
Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil. Neboť život bez přítele je jako krmení lva a vlka.

Autor: Epikúros ze Samu
zobrazit detail
Účast neprojevujeme přátelům pláčem, nýbrž starostí o ně.

Autor: Epikúros ze Samu
zobrazit detail
Z toho všeho, čím moudrost hledí zabezpečit blaženost celého života, je daleko nejdůležitější věcí získání přátelství.

Autor: Epikúros ze Samu
zobrazit detail
Není tak těžké za přítele umřít, jako najít takového, aby umírat stálo za to.

Autor: Cervantes y Saavedra Miguel de
zobrazit detail
Je hlupák ten, pro koho majetek, bohatství, moc a velikost má větší cenu než poklad, jímž je věrný přítel.

Autor: Euripidés
zobrazit detail
Tvůj přítel má přítele a přítel tvého přítele má přítele, proto buď opatrný.

Autor: Talmud
zobrazit detail
Někteří tví přátele tě chválí, jiní haní; drž se těch, kdo tě haní, a vzdej se těch, kdo tě chválí.

Autor: Talmud
zobrazit detail
Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel.

Autor: Camus Albert
zobrazit detail
Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než byl o to požádán.

Autor: Maurois André
zobrazit detail
Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti, láska ze síly, rozkoše a strachu.

Autor: Maurois André
zobrazit detail
Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého.

Autor: Maurois André
zobrazit detail
Přátelé mají mít přednost před králi.

Autor: Voltaire
zobrazit detail
Měňte své radovánky, ale nikdy své přátele.

Autor: Voltaire
zobrazit detail
Přátelství má být nesmrtelné, nepřátelství smrtelné.

Autor: Livius Titus
zobrazit detail
Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející.

Autor: Livius Titus
zobrazit detail
Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.

Autor: Washington George
zobrazit detail
Přátelé jsou jako hvězdy. I když je nevidíš, víš, že existují.

Autor: Saint - Exupéry Antoine de
zobrazit detail
Váš nepřítel i přítel spolupracují na tom, aby ranili vaše srdce: jeden vás pomlouvá, druhý vám klepy donáší.


Autor: Twain Mark
zobrazit detail
Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.


Autor: Einstein Albert
zobrazit detail
Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Chybou je, když věříš každému, ale chybou je i to, když nevěříš nikomu.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Jakmile uzavřeme přátelství, je třeba důvěřovat, posuzovat musíme předtím.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Nezajímej se o množství, ale o kvalitu přátel.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém!

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Společnost knih lze volit lépe než společnost lidskou. Tím spíše si mezi knihami vybírej přátele pro celý život.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
V soukromí přítele kárej, veřejně chval.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Láska ještě trochu doznívá, i když předmět lásky ztratil již na ceně. Přátelství nikoliv.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Nikdy to nejsou velké věci, které člověka utěšují, vždycky to jsou věci malé - Tři kamarádi.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Člověka ztrácíme teprve tehdy, když je mrtev.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Přátelství znásobuje štěstí a zeslabuje bolest, když se rozdělíme o jedno i druhé.

Autor: Addison Joseph
zobrazit detail
  1 / 2 další »