Autoři

Citáty o válce

Převracejí kraje v pustinu, a nazývají to mírem.

Autor: Tacitus Publius Cornelius
zobrazit detail
Prozíravost a rozvaha jsou vlastnosti, které má mít vojevůdce.

Autor: Tacitus Publius Cornelius
zobrazit detail
Kdyby mí vojáci začali přemýšlet, nezůstal by u vojska ani jediný.

Autor: Fridrich II.Veliký
zobrazit detail
Mír se zjednává válkou.

Autor: Nepos Cornelius
zobrazit detail
Nejrychlejší cesta, jak ukončit válku, je prohrát ji.

Autor: Orwell George
zobrazit detail
Je pošetilostí věřit, že válku je možno vybojovat rokováním nebo modlitbami.

Autor: Livius Titus
zobrazit detail
Být připraven na válku je nejúčinnější způsob, jak uchovat mír.

Autor: Washington George
zobrazit detail
Komu je horko, ať si rozepne kabát.
(rada vojákům v bitvě u Slavkova)

Autor: Bonaparte Napoleon
zobrazit detail
Každá válka končí jednáním. Proč nevyjednávat dřív než začne?

Autor: Nehrú Džavaharlár
zobrazit detail
Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.


Autor: Einstein Albert
zobrazit detail
Válka je způsob, jak rozbít na kousky anebo vystřelit do stratosféry či potopit do hlubin moře hmotné statky, které by se jinak daly použít k dosažení nadměrného pohodlí mas a v důsledku toho nakonec i k jejich nadměrné inteligenci.

Autor: Orwell George
zobrazit detail
Válka, jak vidíme, přináší nejen nevyhnutelné ničení, ale navíc je psychologicky přijatelným způsobem zdůvodňuje.

Autor: Orwell George
zobrazit detail
Stali jsme se příliš civilizovanými, než abychom mohli pochopit samozřejmé. Protože pravda je velice jednoduchá. Abyste mohli přežít, musíte často bojovat; a bojujete-li, musíte se zašpinit. Válka je zlo, a často to menší zlo. Ti, kdo meč zvednou, také mečem hynou – a ti, kdo meč nezvednou, zajdou na páchnoucí nemoce.

Autor: Orwell George
zobrazit detail
Válka je zlo, a často to menší zlo. Ti, kdo meč zvednou, také mečem hynou, a ti, kdo meč nezvednou, zajdou na páchnoucí nemoce.

Autor: Orwell George
zobrazit detail
Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla!

Autor: Orwell George
zobrazit detail
Na tvrzení, že válku zavinili Židé se tenkrát odpovídalo: a cyklisti. Když se někdo zeptal: A proč cyklisti?, tak se odpovídalo: A proč Židi?

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Válka nás pro všecko zkazila.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Válka není pohádka, v níž všichni zlí hynou a všichni hodní jsou zachráněni. Smrt si v ní nevybírá jen spravedlivou daň na těch, kdo na svůj vrub prolili nevinnou krev.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Teprve lazaret ukazuje, co je to válka.

Autor: Remarque Erich Maria
zobrazit detail
Válka skončila ... Jestli to chceš.

Autor: John Lennon
zobrazit detail
Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky, a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se milují.

Autor: John Lennon
zobrazit detail
Mír, Láska, Empatie...

Autor: Cobain Kurt
zobrazit detail