Autoři

Citáty o životě

  1 / 4 další »
Buď sám sebou! Stejně se to nedá dlouho zatajovat!

Autor: Brudzinski Wieslaw
zobrazit detail
Život je jako džezová trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde.

Autor: Armstrong Louis
zobrazit detail
Naší povinností je být užitečný ne podle našich přání, ale podle našich schopností.

Autor: Amiel Henry Fréderic
zobrazit detail
Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život.

Autor: Andersen Hans Christian
zobrazit detail
Bez nehod, útrap a škod nikdo z nás neprojde životem.

Autor: Aischylos
zobrazit detail
Bez nehod, útrap a škod nikdo z nás neprojde životem.

Autor: Aischylos
zobrazit detail
Nikdo vás nemůže ponížit, pokud mu k tomu nedáte svolení.

Autor: Roosevelt Eleanor
zobrazit detail
Neberte nikomu jeho naději, možná je to to jediné co má.

Autor: Neznámý autor
zobrazit detail
Chceme-li opravdu žít, měli bychom to ihned začít zkoušet.

Autor: Auden Wystan Hugh
zobrazit detail
Je jednodušší bojovat za principy, než s nimi žít.

Autor: Adler Alfred
zobrazit detail
Choval jsem v srdci naději, ale ta zmizela když jsem spatřil svou podobu.

Autor: Shelley Mary
zobrazit detail
Milovat sám sebe je začátkem krásného vztahu na celý život.

Autor: Wilde Oscar
zobrazit detail
Nic sousedy tak nerozděluje, jako blízkost.

Autor: Andrejev Leonid Nikolajevič
zobrazit detail
Největší ze všech tajemství mám stále ukryto v sobě.

Autor: Akhmatova Anna
zobrazit detail
Všichni vězíme v bahně, ale někteří z nás se dívají ke hvězdám.

Autor: Wilde Oscar
zobrazit detail
Každý někoho potřebuje, nic není správné či dobré samo o sobě.

Autor: Emerson Ralph Waldo
zobrazit detail
Tady je na vás odevšad vidět. Musíte změnit svůj život.

Autor: Rilke Rainer Maria
zobrazit detail
Kdo nemá peněz, je chudý; kdo nemá přátel, je chudší; ale kdo nemá srdce, je nejchudší na světě.

Autor: Dostojevskij Fjodor Michajlovič
zobrazit detail
Život měříme skutky a ne časem.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Člověk je omyl přírody.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Jsme zodpovědní nejen za to co děláme, ale i za to co neděláme.

Autor: Moliére
zobrazit detail
Kdo je moudrý? Ten, kdo se dovede od každého něčemu přiučit. Kdo je mocný? Kdo se vždy ovládne. Kdo je bohatý? Ten, kdo je spokojen. A kdo je to? Nikdo.


Autor: Franklin Benjamin
zobrazit detail
Lidský život je jako železo které se opotřebovává jestliže je užíváš, a které stráví rez jestliže je neužíváš.


Autor: Cato Marcus Porcius Starší
zobrazit detail
Život je jen otevření a zavření očí. Záleží pouze na tom, co během této krátké chvíle uvidíš.

Autor: Hebbel Christian Friedrich
zobrazit detail
Tam, kde se prolínají všechny hranice a potkávají všechny protiklady, tam je bod, za kterého tryská život.

Autor: Hebbel Christian Friedrich
zobrazit detail
Těžká doba je jako tmavá brána. Projdeš-li jí, vystoupíš z ní posílen. A všechno, všechno se promění ve světlo.

Autor: Simmel Johannes Mario
zobrazit detail
I ten nejstrašnější život je pořád krásnější než ta nejkrásnější smrt.

Autor: Simmel Johannes Mario
zobrazit detail
Být člověkem je umění!

Autor: Novalis
zobrazit detail
Nejdéle nežil člověk, který má nejvíc let, ale ten, kdo si svůj život nejvíce procítil.

Autor: Rousseau Jean Jacques
zobrazit detail
Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže.

Autor: Poláček Karel
zobrazit detail
Žít znamená splnit něco, co je nám uloženo, a když se tomu vyhneme, zbavujeme se smyslu žití.

Autor: Ortega y Gasset Jose
zobrazit detail
Spal jsem a snil, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je to povinnost.

Autor: Kant Immanuel
zobrazit detail
Pokud zanikne spravedlnost, není žádný důvod, aby lidé žili na Zemi.

Autor: Kant Immanuel
zobrazit detail
Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.

Autor: Masaryk Tomáš Garrigue
zobrazit detail
Život jednotlivce je vždy z celkového pohledu tragédií, ale v podrobnostech má charakter komedie.

Autor: Schopenhauer Arthur
zobrazit detail
Kolísání kolem pevného bodu je život. Štěstí je jistota, že tento pevný bod existuje.

Autor: Maurois André
zobrazit detail
Optimismus je takový zažraný názor, že všecko je dobré, i když je to zlé.

Autor: Voltaire
zobrazit detail
Je lepší být pár minut zbabělý, než celý život mrtvý.

Autor: Polívka Bolek
zobrazit detail
Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.

Autor: Twain Mark
zobrazit detail
Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.


Autor: Twain Mark
zobrazit detail
Člověk udělá hodně, aby ho milovali, a všechno, aby mu záviděli.


Autor: Twain Mark
zobrazit detail
Snažme se žít tak, aby až nebudeme, plakal na našem hrobě i hrobník.

Autor: Twain Mark
zobrazit detail
Život není žádná sranda, ale bez srandy by to nebyl žádný život.

Autor: Geoffrey F. Abert
zobrazit detail
Vědomí smrti v nás podnítí vůli k životu.


Autor: Paulo Coelho
zobrazit detail
Lidé si neuvědomují, co dobrého jim život ukazuje, když po nebi putuje slunce.


Autor: Paulo Coelho
zobrazit detail
V každém okamžiku života je něco, co se mohlo stát, a co se nakonec nestalo.


Autor: Paulo Coelho
zobrazit detail
Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.

Autor: Einstein Albert
zobrazit detail
Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.


Autor: Einstein Albert
zobrazit detail
Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody.


Autor: Einstein Albert
zobrazit detail
Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy.


Autor: Einstein Albert
zobrazit detail
  1 / 4 další »