Autoři

Lidé, kteří se snaží nedělat nic víc, než za co jsou placeni, nikdy nedostanou

Lidé, kteří se snaží nedělat nic víc, než za co jsou placeni, nikdy nedostanou zaplaceno za víc, než co udělají.

Autor: Hubbard Elbert