Autoři

Manželství klade meze jedinci a tím poskytuje jistotu

Manželství klade meze jedinci a tím poskytuje jistotu celku.

Autor: Hebbel Christian Friedrich