Autoři

Nejpodivuhodnější na budoucnosti je představa, že naši dobu budou nazývat staré

Nejpodivuhodnější na budoucnosti je představa, že naši dobu budou nazývat staré zlaté časy.

Autor: Hemingway Ernest