Autoři

Nikomu nemáme závidět, neboť dobří lidé si závist nezaslouží a zlí tím více

Nikomu nemáme závidět, neboť dobří lidé si závist nezaslouží a zlí tím více sami sobě škodí, čím více jim štěstí přeje.

Autor: Epikúros ze Samu