Autoři

Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda

Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.

Autor: Mill John Stuart