Autoři

Tady je na vás odevšad vidět. Musíte změnit svůj

Tady je na vás odevšad vidět. Musíte změnit svůj život.

Autor: Rilke Rainer Maria