Autoři

V lásce má větší cenu to, co je dovolené si vzít, než to, co se dává

V lásce má větší cenu to, co je dovolené si vzít, než to, co se dává samo.

Autor: Ortega y Gasset Jose